Hudební nauka 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204HNA4 ZK 1 1T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Základy hudební a zvukové teorie a tvorby jako součást divadelního výrazu - cesta k dramaturgii zvukové složky inscenace.

2.Zvuk a tón, hudba jako vrcholná organizace tónového materiálu v čase, síle, výšce a barvě.

Forma studia

Lektorská činnost, diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Orientace v notovém zápisu, sluchové a rytmické předpoklady.

Obsah kurzu

Zvuk jako součást divadelního výrazu. Základy hudební teorie jako součást herecké profese v alternativním a loutkovém divadle.

1.Základní hudební pojmy, výšková organizace tónového materiálu, časový prostor hudby, barevný prostor hudby, frázování, pomocná přednesová značení, orientace v partituře.

2.Úvod do hudebních forem.

3.Úvod do problematiky divadelní zvukové techniky.

4.Problematika zvukového záznamu a jeho editace v PC.

Vše prokomponováno v postupných krocích.

Doporučená nebo povinná literatura

Jiří Kolafa: Hudební nauka pro nehudebníky

K. Janeček: Hudební formy

M. Šolc: Tajemství akordových značek

G. Černušák: Dějiny evropské hudby

V. Kotrubenko: Tajemství syntezátorů

Slovník italských hudebních názvosloví

Notový materiál dle doporučení pedagoga

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na přednáškách.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů