Hudební seminář 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204HUS3 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš JIŘIČKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Seznámení studentů se základními etapami a proměnami hudebních stylů.

2.Osvojení si historického vnímání dějin hudby v souvislosti se společenskými proměnami a politickými událostmi určitých epoch.

3.Sluchové rozpoznávání jednotlivých slohových proměn na základě poslechu hudebních ukázek.

4.Získání schopnosti správně vybírat scénickou hudbu z historického hlediska vzniku divadelní hry, popřípadě doby konání dramatického děje.

5.Budování zkušeností v poslechu hudby z pohledu režiséra a dramaturga.

Forma studia

Proměny estetiky hudební a zvukové kultury 20. a 21. století s akcentací performativního potenciálu či vazby hudby a divadelního umění, radioartu a instalací. Cyklus přednášek se záběrem od futurismu a dadaismu po současné hudební formy a metody vzniku hudebních děl (noise, techno, free impro atd.).

Předpoklady a další požadavky

1.Obecná znalost české a světové hudební tvorby.

2.Obecná znalost základních teatrologických a muzikologických studií.

3.Schopnost hudební analýzy dle poslechu i z pohledu do partitury.

4.Kreativní i sluchové předpoklady pro práci s hudbou.

Obsah kurzu

Lukáš Jiřička

Kurs se zaměří na profil klíčových osobností hudebního divadla 20. a 21. století (E. F. Burian, Arsenij Avraamov, Luigi Russolo, Arnold Schönberg, John Cage, Claude Vivier, Georges Aperghis, Olga Neuwirth, Heiner Goebbels, Helmut Oehring, Dieter Schnebel, Christoph Marthaler, Mauricio Kagel, Karlheinz Stockhausen aj.), ale také na reflexi propojení hudebního divadla s dalšími oblastmi audiovizuální kultury – zvukovou instalací, radioartem, divadlem předmětů.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura:

Adámek Jiří: Theatre musical

Adorno Theodor W.: Úvod do sociologie hudby

Attali Jacques: Noise: The Political Economy of Music

Walter Benjamin: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti

Nicolas Bourriaud: Postprodukce, Relational aesthetics

Bertolt Brecht: Myšlenky

Cage John: Silence, Composition in Retrospect

Cox Christoph, Warner Daniel (ed.): Audio Culture

Cseres Jozef: Hudobná simulakrá

Cseres Jozef, Murín Michal (ed.): Od analogového k digitálnemu...

Desi Thomas, Salzmann Eric: The New Music Theatre

Dorůžka Petr (ed.): Hudba na pomezí

Dvořák Tomáš (ed.): Kapitoly z dějin teorie médií

Goebbels Heiner: Ästhetik der Abwesenheit / Aesthetics of Absence, Komposition als Inszenierung

Hegarty Paul: Noise Music: A History

Jiřička Lukáš: Dobyvatelé akustických scén (Od radioartu k hudebnímu divadlu)

Kahn Douglas, Whitehead Gregory: Wireless Imagination

Kahn Douglas: Noise, Water, Meat; Earth Sound Earth Signal

Kendrick Lynne, Roesner David (ed.) – Theatre Noise

Kofroň Petr – Tón ne!, Grafické partitury a koncepty

Krzysztof Kwiatkowski: Luigi Nono, Mistrz dźwieku i ciszy

Libera Michal: Doskonale zwyczajna rzeczywystość. Socjologja, geografja albo metafizyka muzyki

Nyman Michael: Experimentálna hudba: Cage a iní (Experimental Music: Cage and Beyond)

Obrist Hans-Ulrich: A Brief History of New Music

Pasiecznik Monika: Rytual superformuly, Karlheinz Stockhausen: Licht

Pasiecznik Monika, Biernacki Tomasz: Opera 2.1, Eseje o operach wspolczesnych

Rataj Michal – Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu

Rebstock Matthias, Roesner David: Composed Theatre

Reynolds Simon: Rit it up and start again: Postpunk 1978-1984

Ross Alex: The Rest is Noise / Zbývá jen hluk

Souvislosti 1/2009, Rádiová umění

Stubbs David: Future Days: Krautrock and the Birth of Revolutionary Music

Toop David: Ocean of Sound, Haunted Weather, Rap Attack No.3, Into the Maelstrom: Music, Improvisation and the Dream of Freedom: Before 1970

Topolski Jan: Widma i czasy, Muzyka Gérarda Griseya

Wilson Peter Niklas: Here and now

Žižek Slavoj, Dolar Mladen: Opera’s Second Death

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost R405
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
JIŘIČKA L.
10:30–12:00
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 10:30–12:00 Lukáš JIŘIČKA Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů