Inscenační tvorba 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204IHV3 ZK 4 8T česky zimní

Garant předmětu

Jiří HAVELKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BAŽANT, Marek BEČKA, Michaela HOMOLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Schopnost plnohodnotné herecké účasti na inscenačním díle.

2.Schopnost pochopení a zvládnutí všech forem symbiózy herce a loutky, herce a pohybu, herce a hlasu/hudby.

3.Autorské herectví.

4.Případná schopnost samostatné inscenační tvorby.

Forma studia

Semestrální ročníkové inscenace a projekty především ve spolupráci s posluchači režie, dramaturgie a scénografie. Inscenace přizvaných pedagogů v blokových výukách. Workshopy na dané téma s výstupem ve formě prezentace.

Předpoklady a další požadavky

1.Kreativní předpoklady.

2.Schopnost reflexe a sebe reflexe.

3.Psychosomatické předpoklady.

4.Schopnost práce v týmu.

Obsah kurzu

1.Realizace „malých inscenací a projektů“ - pod vedením studentů RD.

2.Účast a zkušenost v oblasti performačních aktivit - spolupráce se scénografy.

3.Herecká role v plnohodnotné inscenaci školního divadla.

4.Účast ve workshopech na dané téma s výstupem ve formě prezentace.

Doporučená nebo povinná literatura

works of Czech and world dramatic literature

accompanying literature to the productions studied

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita a kreativita během práce na inscenacích a projektech.

Schopnost samostatné tvorby.

Schopnost reflexe celku a sebereflexe.

Poznámka

Předmět je studován v úzké návaznosti na obory režijní tvorba a scénografická tvorba.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Rozvrhy hodin

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R302
Taneční sál

(Karlova 26, Praha 1)
BEČKA M.
14:00–17:00
(paralelka 1)
Út
místnost R302
Taneční sál

(Karlova 26, Praha 1)
BEČKA M.
15:30–18:30
(paralelka 1)
St
místnost R302
Taneční sál

(Karlova 26, Praha 1)
BEČKA M.
15:15–18:15
(paralelka 1)
Čt
místnost R302
Taneční sál

(Karlova 26, Praha 1)
BEČKA M.
16:30–19:30
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–17:00 Marek BEČKA Taneční sál
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Út 15:30–18:30 Marek BEČKA Taneční sál
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
St 15:15–18:15 Marek BEČKA Taneční sál
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Čt 16:30–19:30 Marek BEČKA Taneční sál
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů