Interpretace současného dramatu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ISD1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem tohoto kursu je soustavná analýza her české i světové dramatiky vzniklé v posledních zhruba 10 letech. Studenti budou - pod pedagogickým vedením - číst hry a analyzovat je z dramaturgického (a potenciálně režijního) hlediska; cílem je rozvíjet schopnost analytické četby, interpretace motivické struktury, jazykových prostředků atd. Předmět je zaměřen prakticky, podmínkou je pravidelná docházka a domácí příprava. Výstupem bude rozhodnutí provést jednu z vybraných her jako scénické čtení.

Forma studia

Četba vybraných textů a rozprava nad nimi.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu.

Obsah kurzu

Četba a interpretace vybraných dramatických děl.

Doporučená nebo povinná literatura

Z. Egressy: Modrám, modrá, modrá

C. Churchillová: Láska a informace

L. Lagronová: Království

D. Loherová: Zloději

R. Schimmellpfenig: Věčná Marie

B. Srbljanović: Ten hrob je mi malý

S. Thompson: Kdo s koho

I. Vyrypajev: Kyslík

M. Františák: Nevěsta

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na seminářích a rozpravách, nejméně 80% účast.

Poznámka

Předmět je určen pouze pro studenty 1. ročníku navaz.magisterského studia oborů Režie ALD a Dramatugie ALD.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů