Jevištní mluva 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204JML1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana ALTMANNOVÁ, Jiřina VACKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost vnitřně hmatové představivosti, intonační schopnost, zvládnutí dechové opory, smysl pro rytmus, pochopení a užití všech typů rezonance, schopnost logického frázování, analýzy textu, zvládnutí všech typů dramatického verše, kreativní intonace. Užití správného napětí těla, hlasu a mluvy v prostoru.

Forma studia

Praktická cvičení, využívající metodik hlasových, dechových a řečových technik, spojených s pohybem a vnímáním prostoru.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost vnitřně hmatové představivosti, intonační schopnost, zvládnutí dechové opory, smysl pro rytmus, pochopení a užití všech typů rezonance, schopnost logického frázování, analýzy textu, zvládnutí všech typů dramatického verše, kreativní intonace. Užití správného napětí těla, hlasu a mluvy v prostoru.

Obsah kurzu

Techniky hlasového a mluvního projevu, výslovnostní norma, próza a verš, analýza a práce s textem.

Doporučená nebo povinná literatura

-Základy jevištní mluvy 1 a 2 (Jiřina Hůrková a Hana Makovičková SPN 1984)

-Česká výslovnostní norma (Jiřina Hůrková SCIENTIA spol. s. r. o. ped. nakl. Praha 1985)

-Předpoklady hereckého projevu (Jaroslav Vostrý - vydalo Ministerstvo školní mládeže a tělovýchovy ČR 1991 jako metodickou příručku)

-Úvod do teorie verše (Josef Hrabák SPN 1978)

-Kultura mluveného slova (Radovan Lukavský AMU 2000)

-Být nebo nebýt (Radovan Lukavský SPN Praha 1981)

-Ano, slyšet se navzájem - České divadlo 10, Divadelní ústav 1985

-Jevištní řeč a jazyk dramatu - České divadlo 12, Divadelní ústav 1990

-Antická jména - jak je číst a skloňovat (Jiřina Hůrková AMU 2005)

-B. Bála, M. Sovák: Hlas, řeč, sluch, Praha 1962 /6. přepr. vydání/

-Autorský kol. hlasové výchovy a zpěvu DAMU: Technika mluvy a zpěvu herce (Úvod do problematiky)

-Hana Makovičková: Rozpravy o mluvení, skripta 2 díly

-Kol. autorů: Slovníček uměleckého přednesu, Praha 2000

Hodnoticí metody a kritéria

Kritérium pro získání kreditu je praktické předvedení stupně základního zvládnutí dechové, hlasové a artikulační techniky s ohledem na individuální dispozice studentů a osobního přístupu k interpretaci jednoduchého textu.

Podmínkou zápočtu je 80 % docházky na individuální výuku a cvičení.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R302
Taneční sál

(Karlova 26, Praha 1)
ALTMANNOVÁ J.
11:00–14:45
(paralelka 1)
Výuka probíhá individuálně po 45 minutách, dle domluvy s pedagožkou na první hodině.
St
místnost R211
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
ALTMANNOVÁ J.
10:00–11:30
(paralelka 1)
Výuka probíhá individuálně po 45 minutách, dle domluvy s pedagožkou na první hodině.
Čt

místnost R213
Učebna R213 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
ALTMANNOVÁ J.
11:00–14:00
(paralelka 1)
Výuka probíhá individuálně po 45 minutách, dle domluvy s pedagožkou na první hodině.
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 11:00–14:45 Jana ALTMANNOVÁ Taneční sál
Karlova 26, Praha 1
Výuka probíhá individuálně po 45 minutách, dle domluvy s pedagožkou na první hodině. paralelka 1
St 10:00–11:30 Jana ALTMANNOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
Výuka probíhá individuálně po 45 minutách, dle domluvy s pedagožkou na první hodině. paralelka 1
11:00–14:00 Jana ALTMANNOVÁ Učebna R213 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Výuka probíhá individuálně po 45 minutách, dle domluvy s pedagožkou na první hodině. paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů