Jevištní mluva 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204JML2 zkouška 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Eva MÁLKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva MÁLKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost vnitřně hmatové představivosti, intonační schopnost, zvládnutí dechové opory, smysl pro rytmus, pochopení a užití všech typů rezonance, schopnost logického frázování, analýzy textu, zvládnutí všech typů dramatického verše, kreativní intonace. Užití správného napětí těla, hlasu a mluvy v prostoru.

Forma studia

Praktická cvičení, využívající metodik hlasových, dechových a řečových technik, spojených s pohybem a vnímáním prostoru.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost vnitřně hmatové představivosti, intonační schopnost, zvládnutí dechové opory, smysl pro rytmus, pochopení a užití všech typů rezonance, schopnost logického frázování, analýzy textu, zvládnutí všech typů dramatického verše, kreativní intonace. Užití správného napětí těla, hlasu a mluvy v prostoru.

Obsah kurzu

Techniky hlasového a mluvního projevu, výslovnostní norma, próza a verš, analýza a práce s textem.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Kritérium pro získání kreditu je praktické předvedení stupně základního zvládnutí dechové, hlasové a artikulační techniky s ohledem na individuální dispozice studentů a osobního přístupu k interpretaci jednoduchého textu.

Podmínkou zápočtu je 80 % docházky na individuální výuku a cvičení.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R302
Taneční sál

(Karlova 26, Praha 1)
MÁLKOVÁ E.
12:30–14:00
(paralelka 1)
Út
místnost R213
Učebna R213 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
MÁLKOVÁ E.
11:30–13:00
(paralelka 1)
St
Čt
místnost R405
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
MÁLKOVÁ E.
12:00–15:00
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:30–14:00 Eva MÁLKOVÁ Taneční sál
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Út 11:30–13:00 Eva MÁLKOVÁ Učebna R213 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Čt 12:00–15:00 Eva MÁLKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů