Kresba a malba 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204KSM6 ZK 3 4T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vojtěch HORÁLEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Obohatit a vybavit posluchače co nejkomplexnějšími kreslířskými a malířskými dovednostmi pro vlastní scénografickou praxi.

Nalezení cesty k vlastní malířské tvorbě na základě získaných dovedností a zkušeností.

Forma studia

V pravidelných ateliérových cvičeních, pedagog předmětu koriguje kreslířské a malířské studie, které gradují v obtížnosti. Jsou individuálně řízeny podle předchozího výtvarného vzdělání.

1.Věcná kresba skutečnosti - architektura, krajina, zátiší, drapérie, portrét, figura, akt.

2.Věcná malba skutečnosti - architektura, krajina, zátiší, drapérie, portrét, figura, akt.

3.Vlastní malířská interpretace reality, experimenty.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost a talent studenta je prověřován v přijímacím řízení.

Pro zapsání předmětu se nepředpokládají speciální znalosti.

Obsah kurzu

  1. semestr

Experimenty s akční malbou, bodyartem, landartem.

Doporučená nebo povinná literatura

M. Staněk, R. Linc: Technique of figurative drawing

Z. Zrzavý: Anatomy for fine artists

B. Slánský: Painting techniques

Modern materials in fine art practise

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě splnění předepsaného rozsahu zadaných úkolů a účasti na semestrální prezentaci.

Poznámka

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Rozvrhy hodin

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů