Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204LDD1 ZK 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Kateřina LEŠKOVÁ DOLENSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kateřina LEŠKOVÁ DOLENSKÁ, Nina MALÍKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíle studia

  1. Seznámení studentů s počátky a formami loutkového divadla.

2.Vnímání loutky jako svébytného prostředku uměleckého vyjádření.

3.Seznámení s novými tendencemi a možnostmi současného světového loutkového divadla.

4.Propojení historických, teoretických a technologických materiálů týkajících fenoménu loutkového divadla.

Forma studia

Přednáška, seminář, diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích, projekce.

Předpoklady a další požadavky

  1. Obecná znalost základních teatrologických studií týkajících se loutkového divadla.
  2. Schopnost analýzy, reflexe a práce s těmito (i cizojazyčnými) materiály.

Obsah kurzu

Dějiny loutkového divadla jsou chápany v kontextu celé divadelní tvorby a ve vazbě na dramatickou literaturu i výtvarné umění (scénografii) s důrazem na specifické rysy tohoto divadelního druhu.

Osnova:

  1. Počátky loutkového divadla, jeho charakteristika a formy.
  2. Vazba tradičného loutkového divadla a jeho typů na současnost.
  3. Loutka jako výrazový prostředek v práci literátů a dramatiků 20. století.
  4. Loutka v období modernismu - nové názory na loutku (zejména E.G. Craig).
  5. Nové tendence v současném světovém loutkovém divadle.
  6. Znovuobjevování zapomenutých žánrů loutkového divadla.

Doporučená nebo povinná literatura

Jurkowski, Henryk: Magie loutky, Nakladatelství Studia Ypsilon, Praha 1997

Magnin, Charles: Dějiny loutkového divadla v Evropě I. díl, AMU, Praha 2005

Magnin, Charles: Dejiny loutkového divadla v Evropě II. díl, AMU, Praha 2010

Tománek, Alois: Podoby loutky, AMU, Praha 1998

Ribi, Hana: Edward Gordon Craig. Figura a abstrakce. AMU, Praha 2008.

Semil, Malgorzata - Wysinska, Elizbieta : Slovník světového divadla, Divadelní ústav 1998

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

-aktivity na přednáškách,

-aktivity na seminářích,

-absolvování závěrečné zkoušky písemné (test) a ústní v každém semestru.

Poznámka

Přednáška je dvousemestrální.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Rozvrhy hodin

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů