Loutkovost a loutkovitost 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204LOL1 ZK 1 2/T česky letní

Garant předmětu

Kateřina LEŠKOVÁ DOLENSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kateřina LEŠKOVÁ DOLENSKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Pochopení smyslu poetiky loutkového divadla jako vztahu mezi subjektem a objektem, mezi člověkem a hmotou, schopnost reflexe tohoto vztahu a akceptace v kreativním využití.
  2. Tvořivé využití historických, teoretických i estetických vědomostí ve vlastní umělecké a teoretické práci a v její sebereflektující syntéze.
  3. Uvědomění si možností kreativního využití vzájemné jevištní ostenze herce a objektu ve vzájemném estetickém napětí.
  4. Schopnost reflexe modelů herectví v různých typech současné divadelní praxe.

Forma studia

Přednášky, semináře, cvičení, analýza textů, řízený dialog.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost antropologického myšlení, obecné povědomí o psychologii, kreativita a smysl pro existenci subjektu a objektu v prostoru. Nutná předchozí absolvování předmětů Úvod do estetiky loutkového divadla a Specifika loutkového divadla.

Obsah kurzu

  1. Specifičnost loutkového divadla - loutkovost loutky.
  2. Loutka jako znak, loutka jako funkce, předmět - věc - loutka, princip manipulace.
  3. Komparace systémů herectví a loutkoherectví.
  4. Loutkovitost jako aplikace látkovosti na herecký subjekt.
  5. Tématizace herectví.
  6. Maska - vlastní či nevlastní sestra loutky?

Doporučená nebo povinná literatura

František Sokol: The Magic of Puppet Theatre

Henryk Jurkowski: Magic of the Puppet

The Puppet at the Turn of the Millenium

Jiří Veltruský: Contributions to Drama Theory

Rio Preisner: J.N. Nestroy

Bořivoj Srba: The Poetic Theatre of E.F.Burian

Zdeněk Hořínek: The Spiritual Dimension of Theatre

Peter Brook: A Moving Point

Heinrich Braulich: Max Reinhardt

Jindřich Honzl: The Foundations and Practice of Modern Theatre

Kazimierz Braun: The Second Reform of Theatre

Antonin Artaud: Theatre and Plague

Karel Martínek: Mejerchold

Jerzy Grotowski: K Chudému divadlu

Jiří Frejka: Laughter and the Theatrical Mask

Jan Hyvnar: The Actor in Modern Theatre

Sense or Nonsense (miscellany)

A. I. Tairov: Odpoutané divadlo

Paul Pörtner: Experimental Theatre

Jan Císař: Theory of Puppet Theatre Acting

Erik Kolár: Ke kořenům české loutkářské estetiky

Is Puppet Theatre a Form of Fine Art or Dramatic Art?

Miroslav Česal: The Live Actor in Puppet Theatre

Petr Scherhaufer: An Anthology of Theatre Direction History

Zdeněk Hedbávný: Alfréd Radok

Vladimír Mikeš: Theatre of the Spanish Golden Age

Michal Čechov: On Acting Technique

Jaroslav Etlík: Divadlo jako zakoušení

Miloslav Klíma: Jan Grossman

Mircea Eliade: Mefisto a androgyn

E.G. Craig: The Actor and the Uber-Marionette

Miloslav Klíma - Karel Makonj et al.:

Josef Krofta: Production work

Magazines - Divadlo, Dramatická revue, Svět a divadlo, Disk, Čs. Loutkář, Loutkář

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a reflexe zadaných textů, příprava kreativních cvičení a aktivní účast v diskusích a na seminářích. Celkové hodnocení: 50 % aktivita studenta v diskusích a seminářích, 25 % vypracování písemné semestrální práce, 25 % ústní zkouška.

Poznámka

Možnost zápisu pouze po absolvování předmětů Úvod do estetiky loutkového divadla a Specifika loutkového divadla, pouze pro studenty oborů Režie-Dramaturgie, Scénografie a Teorie a kritika.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Rozvrhy hodin

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů