Loutkovost a loutkovitost 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204LOL1 ZK 1 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kateřina LEŠKOVÁ DOLENSKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Pochopení poetiky loutkového divadla jako vztahu mezi subjektem a objektem, mezi člověkem a hmotou; schopnost reflexe tohoto vztahu a jeho kreativní využití.
 2. Tvořivé využití historických, teoretických i estetických vědomostí ve vlastní umělecké a teoretické práci a v její sebereflektující syntéze.
 3. Uvědomění si možností kreativního využití vzájemné jevištní ostenze herce a objektu ve vzájemném estetickém napětí.
 4. Schopnost reflexe modelů herectví v různých typech současné divadelní praxe.
 5. Shrnutí předchozích přednášek z 1. a 2. ročníku (příprava na bakalářské zkoušky) a prohlubování doposud získaných poznatků.

Forma studia

Přednášky, analýza textů a esejů, rozbory ukázek, řízený dialog.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost antropologického myšlení, obecné povědomí o psychologii, kreativita a smysl pro existenci subjektu a objektu v prostoru. Nutné předchozí absolvování předmětů Úvod do estetiky loutkového divadla a Specifika loutkového divadla.

Obsah kurzu

 1. Komparace systémů herectví a loutkoherectví; loutkovitost jako aplikace látkovosti na herecký subjekt (celotělový kostým).
 2. Loutka antropologická – loutka jako objekt rituální a estetický.
 3. Maska – vlastní či nevlastní sestra loutky?
 4. Člověk mezi předměty (objektové divadlo) – shrnutí.
 5. Loutka ve výtvarném umění I (1. pol. 20. století).
 6. Loutka ve výtvarném umění II (2. pol. 20. století).
 7. Loutky s objekty v současném výtvarném umění.
 8. Loutky a (nový) cirkus.
 9. Loutky a činoherní divadlo.
 10. Loutka a hudební divadlo.
 11. Loutka a kinematografie – společný začátek rozdílné cesty.
 12. Animovaný film s loutkami (Jan Švankmajer ad.).
 13. Loutka v televizi – společný začátek rozdílné cesty.
 14. Loutka a alternativa.
 15. Loutkové divadlo bez loutek.

Doporučená nebo povinná literatura

Blecha, Jaroslav; Jirásek, Pavel: Česká loutka, Praha 2008.

Císař, Jan: Hmota v pohybu a prostoru, Disk, 2004, č. 10, s. 30–44.

Císař, Jan: Ikon – symbol aneb zázračnost loutky, Československý loutkář, 1992/6, s. 123–125.

Císař, Jan: Malá úvaha na velké téma aneb O loutkové činohře, Loutkář, 1996/11, s. 252–254.

Císař, Jan: O jiných souvislostech..., Loutkář 1993/3, s. 49–52.

Císař, Jan: Teorie herectví loutkového divadla, Praha 1985.

Craig, Edward Gordon: O divadelním umění, Praha 2006.

Česal, Miroslav: Anatomie gagu, Československý loutkář, 1990/5, s. 104–105.

Česal, Miroslav: Groteskno a loutky, Loutkář, 2003/4, s. 2–8.

Česal, Miroslav: Kapitoly z historie českého loutkového divadla a české školy herectví s loutkou, Praha 1992.

Česal, Miroslav: Kontinuita a diskontinuita II (1–3), Loutkář 1995/10, 11, 12.

Česal, Miroslav: Loutkové divadlo jako ušlechtilá zábava pro děti, Československý loutkář, 1991/4, s. 80–83.

Česal, Miroslav: Mezní situace, Československý loutkář, 1990/10.

Česal, Miroslav: Několik poznámek k současnému herectví s loutkou, Československý loutkář, 1990/1, s. 2–5.

Česal, Miroslav: Základy a utužování pojetí loutkového divadla jako divadla reprodukce, Československý loutkář, 1990/6, s. 122–126.

Dubská, Alice: Dvě století českého loutkářství, Praha 2004.

Eliášková, Věra; Dvořák, Jan: Karel Makonj a Vedené divadlo, Praha 2007.

Chalupová, Simona (ed.): Alois Tománek, scénograf, Chrudim 2012

Chalupová, Simona (ed.): František Vítek a Věra Říčařová: Jeden život, Chrudim 2013.

Chalupová, Simona (ed.): Pavel Kalfus, scénograf, Chrudim 2012

Jirásková, Marie; Jirásek, Pavel: Loutka a moderna, Praha a Brno 2011.

Jurkowski, Henryk: Loutka jako dokonalý herec, Scénografie č. 45, s. 41–63.

Jurkowski, Henryk: Magie loutky, Praha, 1977.

Jurkowski, Henryk: Metamorfózy bábkového divadla v 20. storočí, Bratislava 2004.

Jurkowski, Henryk: Proměny ikonosféry, Praha 2010.

Klíma, Miloslav; Makonj, Karel a kol.: Josef Krofta – inscenační dílo, Praha 2003.

Klíma, Miloslav: Petr Matásek – Prostor, hmota, divadlo, Praha 2013.

Kol. autorů: Obrazy z dějin českého loutkářství, Praha a Chrudim 2012.

Makonj, Karel: Divadlo mezi objektem a subjektem, in: Divadlo a interakce I, Praha 2006.

Makonj, Karel: Herecké a loutkové divadlo – jednovaječná či dvoubuněčná dvojčata?, in: Divadlo a interakce III, Praha 2008.

Makonj, Karel: I.–VI. kapitola o režii v divadle loutky a herce, Loutkář 2003/1–6, s. 42–43, 87–89, 140–142, 183–185, 226–228, 282–283.

Makonj, Karel: K tématu „osobnostního“ herectví, in: Divadlo a interakce III, Praha 2008.

Makonj, Karel: Loutka, podloutka a nadloutka, Loutkář 2002/2.

Makonj, Karel: Loutkové divadlo jako realizace metafory aneb Herec, nebo loutkoherec?, Disk 2003/6, s. 73–82.

Makonj, Karel: Loutkové divadlo v zrcadle aspektů, Československý loutkář, 1990/1, s. 6–7.

Makonj, Karel: Od loutky k objektu, Praha 2007.

Makonj, Karel: Subjekti a objekti, Divadlo a interakce II, Praha 2007.

Malíková, Nina; Dvořák, Jan: Karel Brožek: víra v sílu loutkového divadla, Praha 2015.

Osolsobě, Ivo: Principia parodica: Posbírané papíry převážně o divadle, Praha 2007.

Sokol, František (ed.): Svět loutkového divadla, Praha 1987.

Vojtíšková, Zuzana (ed.): Živé dědictví loutkářství, Praha a Chrudim, 2013.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a reflexe zadaných textů a aktivní účast v diskusích. Celkové hodnocení: 50 % aktivita studenta v hodině, 50 % ústní zkouška.

Poznámka

Možnost zápisu pouze po absolvování předmětů Úvod do estetiky loutkového divadla a Specifika loutkového divadla, pouze pro studenty oborů Režie-Dramaturgie, Scénografie a Teorie a kritika.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost R501
Učebna R501 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
LEŠKOVÁ DOLENSKÁ K.
14:30–16:00
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:30–16:00 Kateřina LEŠKOVÁ DOLENSKÁ Učebna R501 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů