Loutkářská propedeutika - animace 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204LPA2 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Poznání loutky a inscenačních možností jejího využití.

2.Provokace psychofyzické energie k projekci hercovy emoce do jednání loutek.

3.Ověřování základních zákonitostí animace.

4.Vymezení vzájemných vztahů herec / loutka.

Forma studia

Etudy, cvičná řešení jevištních situací, diskuze a analýza předvedených prací.

Předpoklady a další požadavky

1.Představivost,

2.hravost,

3.kreativita,

4.schopnost inspirovat a vést,

5.základní obeznámenost v oboru.

Obsah kurzu

Základní seznámení s problematikou práce režiséra v divadle loutek. Technologie a animace loutek, spolupráce režiséra a scénografa.

1.Poznávání specifických vlastností a možností jednotlivých druhů loutek.

2.Tvůrčí závislost na scénografovi.

3.Loutka v prostoru.

4.Loutka v dramatu.

Doporučená nebo povinná literatura

E.G. Craig: Herec a nadloutka

Peter Brook: Prázdný prostor

Jan Císař: Teorie herectví loutkového divadla

Henryk Jurkowski: Magie loutky

Miroslav Česal: Živý herec na loutkovém divadle

Karel Makonj: P. Schuman a jeho divadlo chleba a loutek

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita při cvičeních, prezentace, kreativita.

Poznámka

Předmět je vypsán též jako povinně volitelný pro 1. ročník scénografie ALD.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů