Literární příprava 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204LTP3 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Miloslav KLÍMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marta LJUBKOVÁ, Karel František TOMÁNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Literární příprava textu pro inscenaci je tvůrčí schopnost, nejčastěji dramaturgická dovednost, kterou je nezbytné umožnit nahlédnout studentům na vlastních podrobně reflektovaných pokusech. Nejde o samostatnou literární tvorbu, ale o práci s textem jakožto komponentem jevištního díla pro zcela konkrétně uvažovanou inscenaci. Takže každý případ se musí řešit jako originál.

Forma studia

Čtení materiálů, řízený dialog, konzultace a analýzy pokusů, komparace jednotlivých fází vývoje textu. Zadané úkoly jsou pedagogem a mezi studenty navzájem reflektovány na společných seminářích.

Předpoklady a další požadavky

Kredity a hodnocení budou uděleny:

-Kreativní předpoklady.

-Znalost divadelních a literárních děl.

-Schopnost analýzy, reflexe a sebereflexe.

-Flexibilita k proměnám inscenačního zadání.

-Absolvování předmětu Literární příprava 4.

Obsah kurzu

Kompozice samostatná.

Převod mýtu, legendy, pověsti, eposu apod. na jeviště.

Rozhodnutá a zdůvodněná interpretace.

Doporučená nebo povinná literatura

J. C. Carriere: Vyprávět příběh

W. Kerr: Jak nepsat hru

L. Suchařípa: Pravidla hry

B. Brecht: Myšlenky

P. Brook: Prázdný prostor, Pevný bod

Independent selection

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a hodnocení budou uděleny:

-Za aktivitu a variabilitu v realizaci zadaných textů.

-Za nápaditost a neotřelost řešení.

-Za důslednost a ohled na komunikativní hodnotu a možnosti.

Webová stránka předmětu

Předmět
nemá
webovou
stránku

Poznámka

Předmět je určen pouze pro posluchače režie-dramaturgie 3. ročníku KALD.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Rozvrhy hodin

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R104
Atelier

(Karlova 26, Praha 1)

13:30–15:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:30–15:00 Atelier
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů