Moderní divadlo a jeho dvojník 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204MDD1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jiří ADÁMEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ADÁMEK, Martina MUSILOVÁ, Jana PILÁTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Porozumět historii divadla v souvislosti se zaměřením katedry na divadlo alternativní a loutkové.

2.Umění číst historii divadla ve vztahu k vlastní divadelní praxi.

3.Nahlédnout fenomén divadla z nejrůznějších úhlů, v širokém kontextu historickém, kulturním i společenském.

Forma studia

Kombinace výkladu s diskusí a analýzou přečtených dokumentů či video záznamů inscenací.

Předpoklady a další požadavky

Četba základní literatury, uvedené každým pedagogem.

Obsah kurzu

Předmět nemá suplovat obecné dějiny divadla, jejichž výuka je zaštiťována celofakultně Katedrou teorie a kritiky. Smyslem je naopak hlubší pohled na konkrétní momenty divadelní historie v souvislosti se specifickým zaměřením KALD.

1.Divadlo, společnost, divák.

2.Herectví.

3.Dramaturgie a vztah k textu.

4.Režie.

5.Divadlo a prostor.

6.Scénografie, kostýmy, masky.

Doporučená nebo povinná literatura

Ke každému tématu zadávají základní literaturu jednotliví pedagogové. Za základní literaturu pro celý předmět lze považovat:

Artaud, Antonin: Divadlo a jeho dvojenec, Herrmann a synové, Praha 1994

Barba, Eugenio, Savarese, Nicola: Slovník divadelní antropologie, Divadelní ústav a Braun, Kazimierz: Divadelní prostor

Brecht, Bertolt: Myšlenky, Českoslosvenský spisovatel, Praha 1958

Brook, Peter: Prázdný prostor, Panorama, Praha 1988

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2000

Pörtner, Hans: Experimentální divadlo, Orbis, Praha 1965

Scherhaufer, Peter: Čítanka z dejín divadelnej réžie I-III, Divadelný ústav, Bratislava, 1998-1999

Stanislavskij, K. S.: Moje výchova k herectví I., Athos, Praha 1946

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě úspěšného vykonání zkoušky před komisí, složenou z pedagogů ročníku, na konci každého semestru.

Poznámka

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Rozvrhy hodin

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R302
Taneční sál

(Karlova 26, Praha 1)

09:00–12:00
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–12:00 Taneční sál
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů