Moderní divadlo a jeho dvojník 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204MDD3 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří ADÁMEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marta LJUBKOVÁ, Karolína PLICKOVÁ

Obsah

Předmět nemá suplovat obecné dějiny divadla, jejichž výuka je zaštiťována celofakultně Katedrou teorie a kritiky. Smyslem je naopak hlubší pohled na konkrétní momenty divadelní historie v souvislosti se specifickým zaměřením KALD.

  1. Herectví.
  2. Divadlo, společnost, divák.
  3. Dramaturgie.
  4. Divadlo a prostor.

Výsledky učení

  1. Porozumět historii divadla v souvislosti se zaměřením katedry na divadlo alternativní a loutkové.
  2. Umění číst historii divadla ve vztahu k vlastní divadelní praxi.
  3. Nahlédnout fenomén divadla z nejrůznějších úhlů, v širokém kontextu historickém, kulturním i společenském.

Předpoklady a další požadavky

Četba základní literatury, uvedené každým pedagogem.

Literatura

Ke každému tématu zadávají základní literaturu jednotliví pedagogové. Za základní literaturu pro celý předmět lze považovat:

Artaud, Antonin: Divadlo a jeho dvojenec, Herrmann a synové, Praha 1994

Barba, Eugenio, Savarese, Nicola: Slovník divadelní antropologie, Divadelní ústav a Braun, Kazimierz: Divadelní prostor

Brecht, Bertolt: Myšlenky, Českoslosvenský spisovatel, Praha 1958

Brook, Peter: Prázdný prostor, Panorama, Praha 1988

Pörtner, Hans: Experimentální divadlo, Orbis, Praha 1965

Scherhaufer, Peter: Čítanka z dejín divadelnej réžie I-III, Divadelný ústav, Bratislava, 1998-1999

Stanislavskij, K. S.: Moje výchova k herectví I., Athos, Praha 1946

Václavová, Denisa, Žižka, Tomáš: Site Specific, Pražská scéna, Praha 2008

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě úspěšného vykonání zkoušky před komisí, složenou z pedagogů ročníku, na konci každého semestru.

Poznámka

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů