Moderní divadlo a jeho dvojník 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204MDD3 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jiří ADÁMEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ADÁMEK, Karolína PLICKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Porozumět historii divadla v souvislosti se zaměřením katedry na divadlo alternativní a loutkové.
  2. Umění číst historii divadla ve vztahu k vlastní divadelní praxi.
  3. Nahlédnout fenomén divadla z nejrůznějších úhlů, v širokém kontextu historickém, kulturním i společenském.

Forma studia

Kombinace výkladu s diskusí a analýzou přečtených dokumentů či video záznamů inscenací.

Předpoklady a další požadavky

Četba základní literatury, uvedené každým pedagogem.

Obsah kurzu

Předmět nemá suplovat obecné dějiny divadla, jejichž výuka je zaštiťována celofakultně Katedrou teorie a kritiky. Smyslem je naopak hlubší pohled na konkrétní momenty divadelní historie v souvislosti se specifickým zaměřením KALD.

  1. Divadlo, společnost, divák.
  2. Herectví.
  3. Dramaturgie a vztah k textu.
  4. Režie.
  5. Divadlo a prostor.
  6. Scénografie, kostýmy, masky.

Doporučená nebo povinná literatura

Ke každému tématu zadávají základní literaturu jednotliví pedagogové. Za základní literaturu pro celý předmět lze považovat:

Artaud, Antonin: Divadlo a jeho dvojenec, Herrmann a synové, Praha 1994

Barba, Eugenio, Savarese, Nicola: Slovník divadelní antropologie, Divadelní ústav a Braun, Kazimierz: Divadelní prostor

Brecht, Bertolt: Myšlenky, Českoslosvenský spisovatel, Praha 1958

Brook, Peter: Prázdný prostor, Panorama, Praha 1988

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2000

Pörtner, Hans: Experimentální divadlo, Orbis, Praha 1965

Scherhaufer, Peter: Čítanka z dejín divadelnej réžie I-III, Divadelný ústav, Bratislava, 1998-1999

Stanislavskij, K. S.: Moje výchova k herectví I., Athos, Praha 1946

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě úspěšného vykonání zkoušky před komisí, složenou z pedagogů ročníku, na konci každého semestru.

Poznámka

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
26.04.2021 09:30–12:30 Atelier
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1
03.05.2021 09:30–12:30 Atelier
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1
10.05.2021 09:30–12:30 Atelier
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1
17.05.2021 09:30–12:30 Atelier
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1
24.05.2021 09:30–12:30 Atelier
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů