Modelování a sochařství 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204MDS4 ZK 2 4T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jitka MALOVANÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Přiblížit studentům zákonitosti trojrozměrné tvorby. Schopnost výtvarně se vyjadřovat v těchto intencích. Pokusy o vlastní uměleckou tvorbu. Reflexe získaných zkušeností a aplikace na některé disciplíny scénografické tvorby /loutka, scénický objekt, etc./. Seznámit posluchače se základními řemeslnými disciplínami jako je odlévání a práce s moderními materiály.

Forma studia

Klasická výuka modelování a sochařství korigovaná odborným pedagogem.

Předpoklady a další požadavky

Talentové předpoklady jsou jedinou prerekvizitou a jsou zjišťovány talentovou zkouškou při přijímacím řízení.

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu.

Obsah kurzu

Modelování a sochařství je součástí výtvarné výchovy pro scénografickou tvorbu, rozšiřující schopnost studenta vnímat trojrozměrný prostor.

Doporučená nebo povinná literatura

1.Literatura k dějinám sochařství.

2.Monografie uměleckých osobností.

3.Katalogy současných výstav.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě splněného semestrálního úkolu.

Vyhodnocuje se výtvarná úroveň všech zadaných úkolů a účast na korigovaných cvičeních v atelieru.

Poznámka

Předmět je vyučován v rozsahu 6 semestrů a přihlíží se k individuálním schopnostem, vycházejícím z předchozího vzdělání.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Rozvrhy hodin

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů