Inscenační praxe 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204NCP2 Z 1 50S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Smyslem předmětu je využití kreativní iniciativy studentů především mimo rámec jejich studijních povinností, obohacení možností studia o aktivity nad rámec základní výuky, získání osobních zkušeností participací na nových nekomerčních projektech a festivalech s následnou osobní reflexí.

Forma studia

Příprava, realizace a následná reflexe performancí, instalací a multimediálních událostí vycházejících z podnětů semestrálních úkolů i z možností, které se nabízejí studentům v rámci spoluprací s divadly, školami, galeriemi, tématicky zaměřenými festivaly a dalšími kulturními subjekty. Prochází napříč všemi ročníky studia a podporuje týmovou spolupráci studentů, kteří by se v běžném studijním cyklu nepotkali.

Předpoklady a další požadavky

Tvůrčí iniciativa, kreativita, schopnost orientace v nedirektivním prostředí, autorská tvorba, realizační koncepční schopnost.

Obsah kurzu

  1. Inscenační nápad a jeho konzultace.
  2. Režijně-dramaturgicko-scénografická koncepce.
  3. Inscenační příprava a tvorba realizačního týmu.
  4. Studium inscenace.
  5. Reflexe.
  6. Případná prezentace inscenace na kolokviích a festivalech.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuálně doporučuje pedagog dle potřeby k jednotlivým projektům.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení praktické tvůrčí kreativity vychází jak ze sledovaného procesu tvorby, tak i z výsledného scénického tvaru.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů