Sociologie prostorů 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204NST1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení se s technikami kvalitativního sociologického výzkumu včetně užití fotografie jako výzkumné metody by mělo ukázat možnosti jejich využítí v divadelní tvorbě. Nejde jen o sociologickou reflexi konkrétní lokality či tématu, ale i o využití této reflexe při konkrétním uměleckém záměru, který může následně intervenovat do sociálního prostředí samotného.

Forma studia

Lektorská činnost, řízený dialog, kontaktní výuka, písemné/fotografické práce, audiovizuální ukázky z výzkumu a site specific.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Nabyté zkušenosti z vlastních uměleckých projektů budou zhodnoceny při týmové tvorbě pro konkrétní tématické prostředí. Nedílnou součástí je schopnost teoretické i praktické provázanosti nabytých poznatků při tvorbě projektů.

Aspekty jednotlivých předmětů na sebe reflektují a utvářejí možnost výsledného tvaru.

Doporučená nebo povinná literatura

Bartes R. (1994): Světlá komora - vysvětlivka k fotografii. Archa. Bratislava

Bauman Z., May T. (2010): Myslet sociologicky. SLON. Praha

Disman M. (2008): Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum

Giddens A. (2005): Sociologie. Argo. Praha

Sontagová S. (2002): O fotografii. Paseka. Praha

Strauss A., Corbinová J. (1999): Základy kvalitativního výzkumu, Albert, Boskovice

Šmíd R. (1991): Proč fotografie. in: Kvalitativní přístupy v sociologiii, Masarykova sociologická společnost, Praha s. 36-60

Šmíd R., Rajčanová M. (2002): A co děti, mají se kde bát?, in: Biograf, č. 28, s. 59-80

Šmíd R. (2010): Sociolog/ie/ v prostoru, in: Divadlo v netradičním prostoru, performance a site specific, AMU, Praha s. 64-83

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě realizovaných úkolů, účasti na kolokviu, vypracování konceptu projektu event. jeho dílčí realizace.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů