Současné podoby alternativního divadla 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204PAD1 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří ADÁMEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš JIŘIČKA, Marta LJUBKOVÁ, Karolína PLICKOVÁ

Obsah

Současné progresivní divadlo je tu uváděno do souvislosti s vývojem příbuzných uměleckých oborů, ale i s kontextem filosofickým a společenským. Proto analýze konkrétních divadelních tendencí předchází zasvěcení do základních pojmů a myšlenkových postulátů, od postmoderny po divadlo postdramatické či antropologické.

Snaha zachytit skutečně aktuální pohyb v divadelní tvorbě znamená spíše pokusit se zachytit jednotlivé prvky a jevy, než usilovat o pevně dané definice a ucelený přehled.

 1. Postdramatické divadlo.
 2. Postspektakulární divadlo.
 3. Antropologické divadlo.
 4. Hudební divadlo.
 5. Imerzivní divadlo.
 6. Taneční a pohybové divadlo.
 7. Nový cirkus.
 8. Dokumentární divadlo.
 9. Postmoderna.
 10. Performance.
 11. Konceptuální umění.

Výsledky učení

 1. Seznámení studentů s nejrůznějšími proudy a směry současného alternativního, popř. loutkového divadla.
 2. Kultivovat vnímavost studentů vůči současnému progresivnímu umění, i pokud plně nevyhovuje jejich osobnímu vkusu a praktickému zaměření.

Předpoklady a další požadavky

 1. Absolvování předmětu Moderní divadlo a jeho dvojník I-IV.
 2. Návštěva divadleních představení, účast na významných českých i zahraničních festivalech.

Literatura

Adámek, Jiří: Théâtre musical, NAMU, Praha 2011

Cihlář, Ondřej: Nový cirkus, Pražská scéna, Praha 2006

Lehmann, Hans-Thies: Postdramatické divadlo, Divadelný ústav, Bratislava 2007

Lyotard, Jean-François: O postmodernismu, Filosofický ústav, Praha 1993

Pilátová, Jana: Hnízdo Grotowského; na prahu divadelní antropologie, Divadlení ústav, Praha 2009

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě úspěšného vykonání zkoušky před komisí, složenou z pedagogů ročníku, na konci každého semestru.

Poznámka

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R210
Učebna teorie

(Karlova 26, Praha 1)
PLICKOVÁ K.
09:00–12:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–12:00 Karolína PLICKOVÁ Učebna teorie
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů