Plenér 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204PLN3 Z 50/R česky letní

Garant předmětu

Jan BAŽANT

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BAŽANT

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Malba v prostředí kontrapunkticky odlišném od ateliérové tvorby má jednak účel studijní - věcná kresba a malba krajinného prostoru. Dále pak jde o přístup k novým výtvarným disciplínám jako land-art, body-art, aktivní malba ap.

V oblasti sochařství jde o rozšíření uměleckého zážitku o volnou tvorbu a především o práci v dostupném materiálu (kámen, dřevo a místní zdroje).

Tvůrčí pobyt také řeší týmovou a společenskou adaptabilitu studenta, jeho reaktivnost a improvizační schopnosti na lokální téma (např. genius loci apod.).

Forma studia

  1. Seznámení s prostředím, s historií a se sociálně kulturním klimatem místa.
  2. Seznámení se s použitými materiály v momentálním zadání, jejich vlastnostmi v otázce technicko řemeslné, s potřebnými dovednostmi.
  3. Vlastní tvorba a průběžné konzultace. Společná kolokvia a konzultace.
  4. Výstup - výstava, performance, digitální záznam.

Předpoklady a další požadavky

  1. Schopnost výtvarného i technického záznamu.
  2. Prostorové cítění.

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Předmět Plenér doplňuje výuku a školní aktivity novými inspiračními zdroji, které mohou kvalitativně rozšířit spektrum vstupů do scénografických projektů. Zároveň jde o posílení pocitu kontinuity s novými disciplínami výtvarného umění.

Tvorba (kresba-malba-socha-inscenační tvorba) v krajině-exteriéru jako kontrapunkt k práci v ateliéru. Rozšíření uměleckého zážitku o volnou tvorbu v konkrétním autentickém místě. Akce a reakce se specifikou na společenské a kulturní okolnosti místa.

Doporučená nebo povinná literatura

P. Morganová: Akční umění

A. Goldsworthy: Time

H. Jurkowski: Proměny ikonosféry

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny za pracovitost, tvůrčí nadšení a společenskou adaptabilitu.

Poznámka

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů