Rozšířené úhly pohledu - čas, prostor a improvizace 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204RUP1 zápočet 1 3 hodiny výuky týdně (45 minut), -2 až 3 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Branislav MAZÚCH

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Howard Scott LOTKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Kurz Rozšířené Úhly pohledu zkoumá bytí a prožívání ve společném času a prostoru jako základní situaci divadla a mnoha dalších druhů uměleckého vystoupení.

Studenti se budou vzdělávat a rozvíjet jako improvizátoři a divadelníci následujícími směry:

Forma studia

První hodiny kurzu obsahují sestavení skupin a cvičení ve zkoumání času / místa, improvizaci s Rozšířenými Úhly pohledu a analýzou improvizace v otevřených diskusích v celé skupině. Později v průběhu práce, jakmile skupina projde počátečními fázemi, začneme pracovat s tématickou improvizací, improvizací na specifických lokacích, a budeme zkoumat strategie pro používání Rozšířených Úhlů pohledu jako nástroje pro rozvoj divadla.

Předpoklady a další požadavky

Předchozí zkušenost s divadelním vystoupením, tancem, pohybem a hraním je ideální. Pokud zkušenosti nemáte, konzultujte prosím s vyučujícím, zda je pro vás workshop dobrou volbou.

Obsah kurzu

Rozšířené Úhly pohledu jsou způsobem, jak se dívat na součásti, které tvoří ČAS a PROSTOR každodenního života a uměleckého představení. Studujeme, hrajeme si a pracujeme s těmito prvky, abychom si uvědomovali čas a prostor, abychom je viděli jasněji, prožívali je hlouběji a aby bylo možné používat je ve větší míře pro představení, improvizaci a život. Rozšířené Úhly pohledu jsou zvlášť užitečné pro výuku herců / interpretů, tvorbu materiálu pro divadlo a pro tvorbu improvizovaných představení.

Pozadí: Úhly pohledu byly původně vyvinuty v roce 1970 americkou choreografkou Mary Overlie, která používala Šest Úhlů pohledu pro trénink tanečníků a tvorbu choreografií. Její původní Úhly pohledu jsou: prostor, forma, čas, emoce, pohyb a příběh. Mary Overlie říká: “Šest Úhlů pohledu dekonstruují divadlo posunutím koncentrace z celku na jednotlivosti, (je to) jako rozbití atomu”.

Anne Bogartová a Tina Landauová spolu se SITI Company (NY, USA) Anne Bogartové rozpracovaly Overlieové úhly pohledu pro použití při svém školení herců a pro tvůrčí divadelní práci pod vedením uměleckého vedoucího. Jejich Úhly pohledu se dělí do kategorií z hlediska času a prostoru. Úhly pohledu z hlediska času jsou: Tempo, Trvání, Kinestetická odezva a Opakování. A podle prostoru: Tvar, Gesto, Architektura, Prostorový vztah a Topografie.

Po letech cvičení a výuky Úhlů pohledu jsem se začal zajímat o použití Úhlů pohledu pro čistě improvizační formu založenou na konkrétní lokaci. Ve svém výzkumu, vystupování a vyučování jsem (znovu) objevil několik dalších Úhlů pohledu, které jsou podle mne užitečné a s nimiž budeme pracovat v rámci kurzu Rozšířených Uhlů pohledu: v čase: Hudebnost; Načasování / Kairos; a v prostou: Pohled / Oční kontakt; Klid / Ticho; Úsilí; a Vystoupení / Vztah s publikem.

Toto je kompletní výčet Rozšířených Úhlů pohledu, se kterými budeme pracovat: Čas: Tempo, Trvání, Kinestetická odezva, Hudebnost, Načasování / Kairos a Opakování. A v Prostoru: Tvar, Gesto, Pohled / Oční kontakt, Architektura, Úsilí, Prostorový vztah, Topografie, Klid / Ticho a Vystoupení / Vztah s publikem.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená nebo povinná literatura:

Další doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredit / známka se uděluje na základě docházky, snahy, rozvoje, vytváření pozitivní atmosféry ve skupině, studia povinné literatury a vypracování průběžných písemných zadání.

Poznámka

Tento kurz může být vyučován v češtině, angličtině nebo dvojjazyčně.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
14.10.2022 10:00–14:00 Howard Scott LOTKER Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
21.10.2022 10:00–14:00 Howard Scott LOTKER Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
04.11.2022 10:00–14:00 Howard Scott LOTKER Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
09.12.2022 10:00–14:00 Howard Scott LOTKER Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
16.12.2022 10:00–14:00 Howard Scott LOTKER Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů