Rozšířené úhly pohledu - čas, prostor a improvizace 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204RUP2 Z 1 3T anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Kurz Rozšířené Úhly pohledu zkoumá bytí a prožívání ve společném času a prostoru jako základní situaci divadla a mnoha dalších druhů uměleckého vystoupení. Studenti se budou vzdělávat a rozvíjet jako improvizátoři a divadelníci následujícími směry:

Forma studia

První hodiny kurzu obsahují sestavení skupin a cvičení ve zkoumání času / místa, improvizaci s Rozšířenými Úhly pohledu a analýzou improvizace v otevřených diskusích v celé skupině. Později v průběhu práce, jakmile skupina projde počátečními fázemi, začneme pracovat s tématickou improvizací, improvizací na specifických lokacích, a budeme zkoumat strategie pro používání Rozšířených Úhlů pohledu jako nástroje pro rozvoj divadla.

Předpoklady a další požadavky

Předchozí zkušenost s divadelním vystoupením, tancem, pohybem a hraním je ideální. Pokud zkušenosti nemáte, konzultujte prosím s vyučujícím, zda je pro vás workshop dobrou volbou.

Obsah kurzu

Rozšířené Úhly pohledu jsou způsobem, jak se dívat na součásti, které tvoří ČAS a PROSTOR každodenního života a uměleckého představení. Studujeme, hrajeme si a pracujeme s těmito prvky, abychom si uvědomovali čas a prostor, abychom je viděli jasněji, prožívali je hlouběji a aby bylo možné používat je ve větší míře pro představení, improvizaci a život. Rozšířené Úhly pohledu jsou zvlášť užitečné pro výuku herců / interpretů, tvorbu materiálu pro divadlo a pro tvorbu improvizovaných představení.

Pozadí: Úhly pohledu byly původně vyvinuty v roce 1970 americkou choreografkou Mary Overlie, která používala Šest Úhlů pohledu pro trénink tanečníků a tvorbu choreografií. Její původní Úhly pohledu jsou: prostor, forma, čas, emoce, pohyb a příběh. Mary Overlie říká: “Šest Úhlů pohledu dekonstruují divadlo posunutím koncentrace z celku na jednotlivosti, (je to) jako rozbití atomu”.

Anne Bogartová a Tina Landauová spolu se SITI Company (NY, USA) Anne Bogartové rozpracovaly Overlieové úhly pohledu pro použití při svém školení herců a pro tvůrčí divadelní práci pod vedením uměleckého vedoucího. Jejich Úhly pohledu se dělí do kategorií z hlediska času a prostoru. Úhly pohledu z hlediska času jsou: Tempo, Trvání, Kinestetická odezva a Opakování. A podle prostoru: Tvar, Gesto, Architektura, Prostorový vztah a Topografie.

Po letech cvičení a výuky Úhlů pohledu jsem se začal zajímat o použití Úhlů pohledu pro čistě improvizační formu založenou na konkrétní lokaci. Ve svém výzkumu, vystupování a vyučování jsem (znovu) objevil několik dalších Úhlů pohledu, které jsou podle mne užitečné a s nimiž budeme pracovat v rámci kurzu Rozšířených Uhlů pohledu: v čase: Hudebnost; Načasování / Kairos; a v prostou: Pohled / Oční kontakt; Klid / Ticho; Úsilí; a Vystoupení / Vztah s publikem.

Toto je kompletní výčet Rozšířených Úhlů pohledu, se kterými budeme pracovat: Čas: Tempo, Trvání, Kinestetická odezva, Hudebnost, Načasování / Kairos a Opakování. A v Prostoru: Tvar, Gesto, Pohled / Oční kontakt, Architektura, Úsilí, Prostorový vztah, Topografie, Klid / Ticho a Vystoupení / Vztah s publikem.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená nebo povinná literatura:

Psychophysical Acting: An Intercultural Approach after Stanislavsky by Phillip B. Zarrilli (November 28, 2008)

The Viewpoints Book: A Practical Guide to Viewpoints and Composition – by Anne Bogart and Tina Landau (August 1, 2004)

Další doporučená literatura:

A Dictionary of Theatre Anthropology: The Secret Art of the Performer by Eugenio Barba and Nicola Savarese (Dec 16, 2005)

Games for Actors and Non-Actors 2nd Edition by Augusto Boal (Oct 27, 2002)

The Hero with a Thousand Faces by Joseph Campbell (The Collected Works of Joseph Campbell) (July 28, 2008)

The Interventionists: Users' Manual for the Creative Disruption of Everyday Life by Nato Thompson, Gregory Sholette, Joseph Thompson and Gregor Sholette (Sep 1, 2006)

Impro: Improvisation and the Theatre by Keith Johnstone (Jan 7, 1987)

The Tao of Natural Breathing: For Health, Well-Being, and Inner Growth by Dennis Lewis (Mar 2, 2006)

Theatre of the Oppressed by Augusto Boal and Charles A. McBride (Jan 1, 1993)

The Performance Studies Reader by Henry Bial (Editor), Sara Brady (Editor) (August 8, 2015)

Qi: Increase Your Life Energy by Stefan Stenudd (Oct 19, 2009)

Zen in the Art of Archery by Eugen Herrigel and R. F. C. Hull (Jan 26, 1999)

Hodnoticí metody a kritéria

Kredit / známka se uděluje na základě docházky, snahy, rozvoje, vytváření pozitivní atmosféry ve skupině, studia povinné literatury a vypracování průběžných písemných zadání.

Poznámka

Tento kurz může být vyučován v češtině, angličtině nebo dvojjazyčně.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů