Teorie divadla 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204TDI2 ZK 1 2T česky letní

Garant předmětu

Kateřina LEŠKOVÁ DOLENSKÁ, Vít NEZNAL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vít NEZNAL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Seznámit posluchače s problematikou divadelní teorie v celé její šíři a zároveň je poučit o elementárních teatrologických pojmech, užívaných v české divadelní vědě. To vše samozřejmě uvádět v souvislostech současného vývoje obecné teorie umění a estetiky, a také v kontextu s nejrůznějšími metodologickými školami a divadelněvědními trendy v zahraničí.
  2. Seznámit studenty podrobně se strukturálně - sémiotickým pohledem na divadlo, převažujícím v české divadelní teorii,také ovšem s jeho limity a nevýhodami.
  3. Pěstovat schopnost studenta orientovat se na vysoké úrovni v problematice divadelní teorie, a to jak v rovině obecné, tak i z hlediska jednotlivých druhů divadla, či jiných, v posledním období vzniklých, typů divadelního nebo performančního aktu.

Forma studia

Výklad pojmů, diskuse, čtení a analýza teoretických textů.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu.

Obsah kurzu

  1. Divadelní teorie zaměřená na vytváření divadelního díla.
  2. Základní terminologie, domácí i zahraniční.
  3. Divadelní sémiotika.
  4. Pojem struktury a pojem kompozice.
  5. Výhody a nevýhody strukturálně - sémiotického přístupu k divadelnímu dílu.
  6. Problematika divadelní interpretace.

Ontologický princip v divadelním umění

Ddivadlo a jeho specifické mediální aspekty; divadlo nejen jako umělecký druh; divadlo X film X fotografie; kult obrazu (od mimesis k simulakru, od malby k performance); H.-T. Lehmann a postdramatické divadlo; ontologický princip v divadelním umění; estetika performativity; srovnání východisek a závěrů v myšlení E. Fischer-Lichte a J. Etlíka a vytyčení základních průsečíků i rozporů.

J. Etlík a divadlo jako zakoušení, 2. část; E. Fischer-Lichte a estetika performativity, načrtnutá už i ve starších studiích s j. Roseltem; H.-T. Lehmann a jeho postdramatické divadlo

doložení dosažených poznatků na příkladech české i světové produkce (záznamy a diskuse nad viděnými představeními).

Doporučená nebo povinná literatura

Divadlo (časopis, ročníky 1956-1970)

Divadelní revue (časopis, ročníky 1990-2011)

Císař Jan: Proměny divadelního jazyka

Etlík Jaroslav: Divadlo jako zakoušení

Honzl Jindřich: K novému významu umění

Honzl Jindřich: Základy a praxe divadla

Mukařovský Jan: Studie z estetiky

Mejerchold Vsevolod: Rekonstrukce divadla

Pavis Patrice: Divadelní slovník

Vostrý Jaroslav: Režie je umění

Vostrý Jaroslav: Ejzenštejnovy lekce divadelní režie

Základní pojmy divadla (teatrologický slovník, ed. P. Pavlovský)

Hodnoticí metody a kritéria

Známky a kredity jsou uděleny na základě minimálně 80% účasti na přednáškách, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Hodnocení je provedeno po ukončení přednáškového cyklu, a to ústní, případně písemnou, zkouškou.

Poznámka

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy hodin

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R501
Učebna R501 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
NEZNAL V.
13:30–15:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:30–15:00 Vít NEZNAL Učebna R501 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů