Základy antropologie - kulturní epochy (v evropském myšlení) 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ZAN1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení se základními pojmy kulturní, filosofické a divadelní antropologie ve vztahu ke kulturním epochám.

Forma studia

Lektorská činnost a analýza textů.

Předpoklady a další požadavky

1.Znalost stěžejních děl jednotlivých epoch.

2.Základní historická fakta.

3.Schopnost reflexe nad vlastním vztahem ke světu.

Obsah kurzu

1.Biologické a sociální předpoklady kultury s přihlédnutím k divadelním teoriím a praktikám.

2.Od antiky k současnosti.

3.Od „těla v historii“ k jeho prezentaci a interpretaci v dílech.

4.Systémy poselství:

a) interakce (slovo, gesto, tvář, pohled, hlas, psaní);

b) asociace; c) teritorium; d) jídlo; e) bisexualita; f) časovost; g) zábava;

h) obrana.

5.Antropologické perspektivy divadla, budoucnost rituálu.

Doporučená nebo povinná literatura

Augé, Marc, Antropologie současných světů, Praha 1999

Benedictová, Ruth, Kulturní vzorce, Praha 1999

Brockett, Oscar G., Dějiny divadla, Praha 1999

Le Goff, Jacques, Středověká imaginace, Praha 1998

Mikeš, Vladimír, Divadlo španělského zlatého věku, Praha 2001

Mikeš, Vladimír, Divadlo francouzského baroka, Praha 1995

Murphy, Robert F., Úvod do kulturní a sociální antropologie, Praha 1999

Patočka, Jan, Evropa a doba poevropská, Praha 1980

Sypher, Wylie, Od renesance k baroku, Praha 1971

Alžbětínské divadlo, Praha Odeon, 1985

Divadlo v člověku, člověk v divadle (Antropologický sborník JAMU 1997)

Hodnoticí metody a kritéria

Písemná reflexe a zkouška.

Poznámka

Volitelný předmět pro omezený počet zájemců z AMU.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Rozvrhy hodin

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů