Základy počítačové grafiky 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ZPG2 Z 1 3T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V souznění s hlavním předmětem se student seznámí s technikou práce na počítači tak, aby tato byla kreativně použitelná v oblasti všech grafických divadelních návrhů. Tuto zkušenost získává především na úkolech z oblasti divadelní propagace - plakát, program apod. Cílem je, pomocí všech programů, které má fakulta k dispozici, zvládnout technické úkony pro profesionální přípravu tisku.

Forma studia

  1. Technické řešení hlavního semestrálního zadání v předmětu Scénografická tvorba.
  2. Divadelní program nebo plakát k danému tématu (titulu).
  3. Alternativní postupy.
  4. Částečný náhled současných technologických trendů.

Návrhy plakátů a programů jsou v bakalářském studiu součástí semestrální výstavy.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalost práce na PC.

Obsah kurzu

Osnova:

  1. Zhodnocení podnětů pro práci na počítači, vyplývajících z hlavního semestrálního zadání v předmětu Scénografická tvorba.
  2. Divadelní program nebo plakát k danému tématu (titulu).
  3. Rozvíjení znalostí a schopností v tvorbě na počítači.
  4. Alternativní postupy.
  5. Částečný náhled i do jiných programů, než grafických.

Návrhy plakátů a programů jsou v bakalářském studiu součástí klauzurních prací.

Sylabus:

Počítačová grafika může být významným pomocníkem scénografa při přípravě vizualizace výtvarného projektu inscenace, potažmo přípravy propagačních materiálů divadla.

Doporučená nebo povinná literatura

Manuály k jednotlivým grafickým programům

Typographia 1-3

Hodnoticí metody a kritéria

Ve spolupráci s pedagogem hlavního předmětu je hodnocen rozsah a kvalita vykonaných zadání.

Poznámka

Předmět je součástí předmětu Scénografická tvorba.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů