Zvukový design 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ZVD1 Z 1 4T česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

204ZJT1 Základy jevištní techniky - kurz 1.

Obsah kurzu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy práce zvukového designéra v profesionálním divadle. Během kurzu se studenti seznámí se základními dramaturgickými a technologickými principy tvorby zvukového designu k inscenaci / instalaci / performance. Vyzkoušejí si praktickou práci se všemi na škole dostupnými technologiemi a zařízeními. Výuka probíhá formou 7 lekcí po 4 hodinách, částečně v ateliérech KALD, v nahrávacím studiu DAMU a v specializované učebně (R304).

Doporučená nebo povinná literatura

Není.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet udělený na základě aktivní účasti studenta na seminářích a vytvoření závěrečné multimediální kompozice. Minimální docházka je 70 %.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů