Divadelní seminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206DSM1 ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří SRSTKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem divadelního semináře je seznámit studenty s problematikou divadelní produkce především z praktického pohledu a ve spolupráci s hosty - tvůrčími osobnostmi z jednotlivých divadel i divadelních oborů všeobecně a to především v kontextu současnosti, zejména v relaci na politickou a ekonomickou situaci. Tento divadelní seminář navazuje úzce na úvodní týdenní seminář.

  1. Student získá dovednost rámcově popsat základní složky v kontextu vzniku divadelní inscenace.
  2. Student se bude orientovat v jednotlivých divadelních profesích a divadelních problematikách.
  3. Student bude schopen vyhledat a utřídit si relevantní informace.
  4. Student získá dovednost prezentovat výsledky své práce v rámci semináře.

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nutno v daném semestru zároveň absolvovat předmět 206UDS1 - Úvodní seminář.

Obsah kurzu

V seminářích jsou nejprve v diskuzi rozebírány poznatky z úvodního semináře. Poté za účasti hostů - odborníků z praxe, jsou osvětlovány jednotlivé segmenty divadelních profesí a praktických divadelních oborů. V závěru semináře jsou pak zadána studentům rozdílná témata seminárních prací, jež potom studenti samostatně a jednotlivě explikují. Následně jsou pedagogem vyhodnoceny za účasti všech studentů. Jednotlivá témata jsou vzájemně propojována včetně reflexe současné divadelní tvorby, studenty samostatně zhlédnuté.

Osnova:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Splnění předmětu je podmíněno úspěšným složením písemného testu; během semestru se vyžaduje samostatná četba, samostatné sledování divadelních inscenací (včetně záznamů), vypracování (resp. přepracování) a prezentace seminárních prací a aktivní účast v diskuzích na seminářích (povinná 80% účast). Celkové hodnocení se skládá z aktivity na seminářích (20%); vypracování seminárních prací a jejich prezentace (40%) a výsledku písemného testu (40%).

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost
()
SRSTKA J.
14:15–15:45
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:15–15:45 Jiří SRSTKA
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů