Divadelní seminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206DSM1 ZK 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Doubravka SVOBODOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Doubravka SVOBODOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty s širokou škálou otázek týkajících se problematiky divadelní produkce z pohledu historie i současných trendů divadelní tvorby, vlivu ostatních druhů umění, politické a ekonomické situace. Otevřít tak spektrum nejdůležitějších aspektů, které je potřeba v průběhu studia prozkoumat.

Forma studia

Seminář a analýza prací studentů.

Předpoklady a další požadavky

Nutno v daném semestru zároveň absolvovat předmět 206UDS1 - Úvodní seminář.

Obsah kurzu

Divadelní produkce je chápána jako jeden z předpokladů vzniku jevištního díla či specifického divadelního projektu, která musí nejen porozumět potřebám ostatních složek divadelního organizmu, ale dokázat analyzovat příležitosti i hrozby vnějších podmínek.

  1. Stručná historie nejdůležitejších etap divadelní produkce.
  2. Základní divadelní terminologie.
  3. Inscenační tým a charakteristika jeho jednotlivých složek.

Doporučená nebo povinná literatura

BROCKETT, OSCAR G.: Dějiny divadla;

CÍSAŘ, JAN: Přehled dějin českého divadla. I. + II.;

Česká divadla - encyklopedie divadelních souborů;

Braun, Kazimier: Druhá divadelní reforma?

Braun, Kazimier: Divadelní prostor

KOPECKÝ JAN (pod jménem Jan Bernard): Co je divadlo;

SEMIL, MAŁGORZATA/ WYSIŃSKA ELŽBIETA: Slovník světového divadla 1945-1990

Pavis, Patrice: Divadelní slovník

Slovník literární teorie

Slovník světového divadla 1945 - 1990

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

  1. aktivita na seminářích,
  2. vypracování semestrální práce,
  3. prezentace,
  4. absolvování závěrečného testu.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích (80 %), která je podmínkou k účasti na zkoušce. Zkouška je písemná. Celkové hodnocení se skládá z 20 % z hodnocení aktivity na seminářích, 20 % z vypracované semestrální práce, 20 % prezentace této práce a 40 % z písemného testu.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R311
Učebna R311 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
SVOBODOVÁ D.
13:00–14:30
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:00–14:30 Doubravka SVOBODOVÁ Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů