Kulturní politiky v EU

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206KPU zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Bohumil NEKOLNÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumil NEKOLNÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Student se seznámí s kulturními strategiemi EU, Rady Evropy a UNESCO.
 2. Student se seznámí s konkrétními kulturními politikami vybraných zemí EU.
 3. Student dokáže komparovat nástroje kulturních politiky zemí EU a analyzovat jejich dopady na oblast scénických umění.

Forma studia

Výuka je realizována kombinací přednášek a seminářů.

Předpoklady a další požadavky

 1. Základní znalost rozhodujících dokumentů EU, UNESCO atd., vztahujících se ke kulturní politice.
 2. Detailní znalost kulturní politiky některé evropské země a obecné povědomí o kulturních strategiích dalších evropských zemí.

Obsah kurzu

Předmět představuje kulturní politiky evropských zemí (i nadnárodních institucí) jako východiska komparace s kulturní politikou ČR i s kulturními strategiemi a kulturním plánováním státu, krajů a měst.

 1. Kulturní strategie evropských institucí.
 2. Kulturní politika konkrétních evropských zemí.
 3. Standardy a priority kulturních politik v Evropě.
 4. Principy správy a financování kulturních systémů.
 5. Modely vztahu státu a kultury.
 6. Dvacet jedna dilemat tvorby kulturní politiky.
 7. Hodnoty kultury jako ideologický koncept.
 8. Zvládnutí vybraných titulů doporučené literatury.
 9. Interpretace základních pramenů.

Doporučená nebo povinná literatura

Compendium of Cultural Policie and Trends in Europe /www.culturalpolicies.net/

Kulturní politika Evropské unie − Evropeizace české kulturní politiky / Zuzana Panczaková,Magisterská diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2009.

International Conference in Cultural Policy Research Istanbul, August 2008

Reflections on the National Dimension of European Cultural Policy / Peter Duelund

International Conference in Cultural Policy Research Istanbul, August 2008

Funding the Arts and Culture in the EU: The Role of the Different Sources of Funds and Their Interaction / A. Klamer, L. Petrova, A. Mignosa

[Fifth International Conference in Cultural Policy Research (Istanbul, August 2008)]

Financing the Arts and Culture in the European Union. Study./Arjo Klamer, Lyudmilla Petrova, Anna Mignosa, Brussels: DG Internal Policies of the European Union, November 2006.

Hagoort, G., Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: AMU, Disk, 2009.

Holden, J., Capturing Cultural Value: How Culture Has Become a Tool of Government Policy. London: DEMOS, 2004.

Chiaravalloti, F., A Non-Prescriptive View of Artistic Value . University of Groningen, 2008.

Vztah státu ke kultuře, kulturní politika evropských zemí: Aktualizace vybraných problémů. / Kol. autorů,Pro Ministerstvo kultury ČR zpracovala Katedra teorie kultury (katedra kulturologie), Filozofická fakulta UK, 2004.

Vztahstátukekultuřevevropskýchzemich.doc (948.0 KB)

Komparace kulturních systémů 15 zemí Evropské unie.Divadelní ústav, 2003.

Cultural Legislation, Why? How? What? / MUCICA, Delia,The European Commission, 2003.

Towards a New Cultural Framework Programme of the European Union. / ARCIER, B. F. d´– ARKIO, T. – HRAB, O. – PALMER, R. – WAGNER, G. – WEBER, R. The European Commission, 2003.

Exploitation and Development of the Job Potential in the Cultural Sector in the Age of Digitalisation.The European Commission, June 2001.

Converging cultural policies: The pragmatic approach of the arts all over Europe.

In The Arts, Politics and Change: Participative Cultural Policymaking in South East Europe / C. Smithuijsen, C. Suteu and H. Weeda (eds.), Amsterdam: Boekmanstudies, 2005, p. 261-273.

Cultural trade: Background report 18 December 2002. / H. Close, R. Donovan

Sydney: Australia Council for the Arts, 2003.

Survey of the core principles and objecives that are fundamental to future cultural trade negotiations.

Differing Diversities: Transversal Study on the Theme of Cultural Policy and Cultural Diversity. / Tony Bennett, Strasbourg: Council of Europe, November 2001.

How the United States Funds the Arts. /Washington, D. C.: National Endowment for the Arts, October 2004.

National Systems of Financial Guarantees in 31 Countries. / Stéphanie de Brabander, Ute Collinet, Stéphanie Gille, Paris: EPIC, [2003].

Why we need European cultural policies: The impact of EU enlargement on cultural policies in transition countries. / Nina Obuljen, Amsterdam: European Cultural Foundation, [2005].

Capturing Cultural Value: How Culture Has Become a Tool of Government Policy. / John Holden, London: DEMOS, 2004.

Dave O´Brien: Cultural policy: Managment, value and modernity in the creative industrie. London a New York: Taylor and Francis, 2013.

Matarasso, F.- Landry, Ch., Hledání rovnováhy (21 strategických dilemat v kulturní politice. Brno: Barrister&Principal, 2015

Myerscough, J., The Economic Importance of the Arts in Britain, Policy Studies Indy, 2008.

Reeves, M., Measuring the Economic and Social Impact of the Arts. London: Arts Council England, 2002.

Žáková E., Kraus M.: Kulturní a kreativní průmysly ve vybraných evropských zemích.Praha: Institut umění, 2014

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou ukončení předmětu je vypracování seminární práce a její úspěšná prezentace a vypracování závěrečného písemného testu. Celkové hodnocení se skládá z 20 % účasti na minimálně 2/3 přednášek, 40 % seminární práce a 40 % úspěšného testu.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R311
Učebna R311 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
NEKOLNÝ B.
10:30–12:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:30–12:00 Bohumil NEKOLNÝ Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů