Kultura sociální komunikace I. 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206KUA2 Z 1 2ST česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivana VOSTÁRKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíle předmětu:

 1. Student se orientuje v oblasti sociální komunikace a jejích forem.
 2. Student je schopen kultivovaného mluveného projevu.
 3. Student je schopen logicky řadit sdělené informace v souvislosti se záměrem sdělení.
 4. Student zvládá strukturovanou prezentaci a sebeprezentaci.
 5. Student umí argumentovat, řídit jednání.
 6. Student je schopen sebereflexe.
 7. Student je schopen improvizovat, zvládá trému.

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Osnova předmětu:

 1. Formy a struktury sdělení, prezentace, jednání.
 2. Logika sdělené informace, srozumitelnost.
 3. Záměr sdělení jako základ pro volbu formy, volba formy.
 4. Základy jednání.
 5. Příprava argumentů, proces argumentace.
 6. Emoční inteligence v praxi.
 7. Schopnost improvizace a zvládání nestandardních situací při veřejném vystoupení, při jednání.
 8. Analýza projevů veřejně působících osobností.
 9. Prezentace.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je aktivní účast na seminářích, vypracování seminární práce a její odborné hodnocení s osobní účastí.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů