Kultura sociální komunikace I. 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206KUA2 zápočet 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivana VOSTÁRKOVÁ

Obsah

Osnova předmětu:

 1. Formy a struktury sdělení, prezentace, jednání.
 2. Logika sdělené informace, srozumitelnost.
 3. Záměr sdělení jako základ pro volbu formy, volba formy.
 4. Základy jednání.
 5. Příprava argumentů, proces argumentace.
 6. Emoční inteligence v praxi.
 7. Schopnost improvizace a zvládání nestandardních situací při veřejném vystoupení, při jednání.
 8. Analýza projevů veřejně působících osobností.
 9. Prezentace.

Výsledky učení

Cíle předmětu:

 1. Student se orientuje v oblasti sociální komunikace a jejích forem.
 2. Student je schopen kultivovaného mluveného projevu.
 3. Student je schopen logicky řadit sdělené informace v souvislosti se záměrem sdělení.
 4. Student zvládá strukturovanou prezentaci a sebeprezentaci.
 5. Student umí argumentovat, řídit jednání.
 6. Student je schopen sebereflexe.
 7. Student je schopen improvizovat, zvládá trému.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou pro zápis předmětu je absolvování předmětu Kultura sociální komunikace I. 1.

Literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je aktivní účast na seminářích, vypracování seminární práce a její odborné hodnocení s osobní účastí.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
14.03.2024 09:00–12:00 Ivana VOSTÁRKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
04.04.2024 09:00–12:00 Ivana VOSTÁRKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
25.04.2024 09:00–12:00 Ivana VOSTÁRKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů