Média a komunikace 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MAK1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Vladana DRVOTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladana DRVOTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Základní znalost vývoje masových a síťových médií (předchůdci periodického tisku od roku 1450 do počátku 17. století, nejstarší periodika, vznik elektronických/vysílacích médií, vznik a rozvoj digitálních médií).
 2. Současná mediální legislativa v ČR.
 3. Mediální mapa současné České republiky.
 4. Možnosti studia pramenů k historii českých médií (NK, NM, Libri prohibiti, NTM, archivy ČRo a ČT).

Forma studia

Výklad, řízená diskuse, exkurze, skupinová analýza.

Předpoklady a další požadavky

 1. Znalosti na úrovni úplného všeobecného středoškolského vzdělání.
 2. Schopnost analýzy a reflexe.

Obsah kurzu

 1. Vývoj masových médií od předchůdců (1450) po dnešek.
 2. Mediální legislativa.
 3. Exkurze s odborným výkladem: Národní knihovna ČR, Knihovna Národního muzea,expozice dějin tisku Národního technického muzea, Knihovna Libri prohibiti, archivy Českého rozhlasu a České televize.

Doporučená nebo povinná literatura

 1. BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan: Úvod do studia médií
 2. ECO, Umberto: Skeptikové a těšitelé
 3. JIRÁK, Jan,KOPPLOVÁ, Barbara: Masová média
 4. JIRÁK, Jan, KOPPLOVÁ, Barbara: Média a společnost
 5. KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel, ORSÁG, Petr: Dějiny českých médií 20.století
 6. McLUHAN, Marshall: Jak rozumět médiím
 7. REIFOVÁ, Irena a kol.: Slovník mediální komunikace
 8. SCHELLMANN, GAIDA, GLASER, KEGEL: Média (základní pojmy)
 9. BEDNAŘÍK, JIRÁK, KOPPLOVÁ: Dějiny českých médií, 2011
 10. Jan Jirák, Vlastimil Ježek: Média a my, AMU, Praha, 2014

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Během semestru se vyžaduje aktivní účast na seminářích a pravidelná domácí příprava (sledování médií).

Podmínky úspěšného zakončení předmětu: aktivní účast na seminářích, odevzdání semestrální seminární práce podle zadání (s ústní prezentací v rámci semináře a písemným výstupem).

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R311
Učebna R311 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
DRVOTOVÁ V.
14:45–16:15
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:45–16:15 Vladana DRVOTOVÁ Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů