Média a komunikace 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MAK2 Z 1 česky zimní

Garant předmětu

Jiří SULŽENKO

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladana BROUKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíle předmětu:

 1. Student získá základní znalost vývoje internetu.
 2. Student získá praktickou znalost pramenných webových portálů pro studium periodik, znalost odborných divadelních periodik, získá přehled o periodicích vydávaných divadly.
 3. Student získá znalost aktuální mediální mapy ČR a bude schopen orientovat se v tzv. mediálních zákonech.
 4. Student získá znalost a praktické dovednosti v měření úspěšnosti médií.
 5. Student získá dovednost základní orientace v aktuálních problémech mediální komunikace.

Forma studia

Semináře, přednášky.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Obsah kurzu

Osnova:

I. Nástup internetu:

 1. Internetová periodika.
 2. Manuscriptorium, Kramerius.
 3. Sociální sítě.

II. Tištěná a síťová média po roce 1989:

 1. Mediální legislativa, RRTV, Rady ČRo a ČT.
 2. Noviny a časopisy (Respekt).
 3. Duální celoplošné, regionální a místní rozhlasové vysílání.
 4. Duální celoplošné, regionální a místní televizní vysílání.
 5. Smysl veřejné služby v oblasti rozhlasového a televizního vysílání (ČRo Vltava, ČRo Plus, ČT Art, ČT 24).
 6. Cíle a limity soukromého podnikání v oblastech rozhlasového a televizního vysílání.
 7. Technické podmínky dalšího rozvoje (digitalizace rozhlasového a televizního vysílání).

III. Krizová komunikace.

IV. Měření kvantitativní a kvalitativní úspěšnosti (čtenost, poslechovost, sledovanost, návštěvnost, tištěný a prodaný náklad, remitenda, rating a share).

V. Odborné (divadelní) časopisy a weby a periodika vydávaná divadly a kulturními organizacemi.

VI. Internetová periodika zaměřená na analýzu a kritiku českého mediálního prostředí.

VII. Aktuální problémy mediální komunikace (proměny zpravodajství, fake news, hoaxy apod.).

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Doporučené materiály a opory:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Během semestru se vyžaduje aktivní účast na seminářích a pravidelná domácí příprava (sledování médií).

Podmínky úspěšného zakončení předmětu: aktivní účast na seminářích, odevzdání semestrální seminární práce podle zadání (s ústní prezentací v rámci semináře a písemným výstupem).

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů