Mezinárodní granty 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MGR1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Student získá orientaci v mezinárodních grantových výzvách, jejich jednotlivých specifikacích a základních podmínkách.
 2. Získá praktickou znalost administrace těchto grantů, včetně přípravy grantové žádosti a následného vyúčtování.
 3. Student bude schopen posoudit pozici svého projektu ve vztahu k zahraničním grantovým možnostem a celkově vyhodnotit jejich přínos.

Forma studia

Výuka je realizována formou úvodní přednášky a následně praktického semináře.

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se základní orientace v českém grantovém systému a základní povědomí o účetní a finančně-manažerské problematice.

Obsah kurzu

 1. Obecné podmínky a požadavky na uchazeče o grant (možnosti dle právního typu uchazeče o grant, dle jeho finančních a personálních možností, apod.).
 2. Obecné finanční a manažerské aspekty (vyúčtování, daně, vztahy k FÚ, personální zátěž pro uchazeče, vztah k další přijímaným grantům).
 3. Financování z prostředků EU I (typy grantů, podmínky).
 4. Financování z prostředků EU II (příklady, realizace).
 5. Česko-německý fond budoucnosti, Pro Helvetia.
 6. Fondy EHP a Norska.
 7. Dílčí granty na mobilitu umělců, Přeshraniční grantová spolupráce.
 8. Dílčí nadační podpora v jednotlivých zemích EU.
 9. Provozní granty a dotace.
 10. Finanční možnosti v USA.
 11. Kooperace a jednotlivé mezistátní grantové podpory.
 12. Celkové ekonomické zhodnocení přínosů pro uchazeče.
 13. Shrnutí.

Doporučená nebo povinná literatura

THROSBY, David. Economics and culture. Cambridge, New York: Cambridge university press, 2003.

VOGEL, Harold, L. Entertainment industry economics: a guide for financial analysis. Cambridge, New York: Cambridge university press, 2010.

GATTI, Stefano. Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring, and Financing Private and Public Projects. Cambridge: Academic press, 2018.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje aktivní účast na výuce, min. 70% docházka.

Předmět je ukončen praktickou aplikací znalostí na modelovém příkladě umělecké organizace.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů