Management projektu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MNP1 Z 1 20 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 10 až 15 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kristýna FELCMANOVÁ, Jarmila Ester FIŠEROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Student se seznámí se smyslem využití projektového řízení v konkrétních životních a pracovních situacích.
  2. Student bude schopen dopředu naplánovat a stanovit cíle konkrétních aktivit, dopředu odhadnout jejich význam a využitelnost, případně i návratnost investice (nebo energie) do těchto aktivit vložené.
  3. Student získá dovednost vidět své cíle v širších kontextech – ať už ekonomických, nebo z hlediska cílů jiných lidí (zainteresovaných stran), ale také z hlediska mezilidských vztahů i vztahu sám k sobě.

Forma studia

Skupinová práce, konkrétní příklady z praxe, case study a skupinové řešení úloh, individuální studium zdrojů; výuka probíhá ve třech souvislých blocích.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Management týmu I a II.

Obsah kurzu

Cílem prvního z předmětů série Management projektu je:

Důraz je kladen na lidský aspekt projektového řízení – práce ve skupině, tvorba dohod, práce se stresem, respektování jiných.

Doporučená nebo povinná literatura

Doležal Jan a kol.: Projektový management podle IPMA, Grada Publishing, 2009, 512 s.

Pacovský P.: Člověk a čas, Time Management IV. generace, Praha: Grada Publishing, 2007

Patterson, K., Grenny, J., McMillan, R., Switzler, A.: Jak mluvit, když o něco jde. Brno: BizBooks, 2013.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se předpokládá samostatná aktivita studentů a přinášení konkrétních situací z praxe pro řešení v hodinách.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
14.10.2022 10:00–16:30 Jarmila Ester FIŠEROVÁ Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
11.11.2022 10:00–16:30 Jarmila Ester FIŠEROVÁ Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
09.12.2022 10:00–16:30 Jarmila Ester FIŠEROVÁ Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů