Management projektu 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MNP3 Z 1 20 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 10 až 15 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jarmila Ester FIŠEROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Student bude schopen, na základě využití zkušeností z praxe, vyhodnotit konkrétní aspekty projektového řízení (a určit, které techniky, nástroje, postupy mu sedí, nebo naopak které používat nebude).
  2. Student bude schopen připravit jednoduchý business plán, vidět své jednání v širších souvislostech a vyvažovat vztah mezi přínosy projektu a jeho cíli.

Forma studia

Skupinová práce, studenti řeší zadání pedagoga nebo konkrétní situace z praxe, výuka probíhá vždy ve třech souvislých blocích.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Management projektu II.

Obsah kurzu

Cílem výuky je uplatnění principů plánování a řízení projektů v budoucích oblastech působení studentů.

Výuka je aplikována na konkrétní příklady a situace, které si přinesou studenti.

Doporučená nebo povinná literatura

Doležal Jan a kol.: Projektový management podle IPMA, Praha: Grada Publishing, 2009.

Osterwalder, A.: Tvorba business modelů, Brno: BizBooks, 2012.

Pacovský P.: Člověk a čas, Time Management IV. generace, Praha: Grada Publishing, 2007.

Patterson, K., Grenny, J., McMillan, R., Switzler, A.: Jak mluvit, když o něco jde. Brno: BizBooks, 2013.

Parma Petr: Umění koučovat, Alfa Publishing, 2006.

Hajzler Tomáš: Peníze, nebo život?, Peoplecomm, 2012.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná aktivita studentů a přinášení konkrétních situací z praxe pro řešení v hodinách.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
21.10.2022 10:00–16:30 Jarmila Ester FIŠEROVÁ Učebna R310 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
25.11.2022 10:00–16:30 Jarmila Ester FIŠEROVÁ Učebna R310 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
16.12.2022 10:00–16:30 Jarmila Ester FIŠEROVÁ Učebna R310 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů