Management týmu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MNT1 Z 1 24S česky zimní

Garant předmětu

Jarmila Ester FIŠEROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jarmila Ester FIŠEROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

HLAVNÍ JE: Na pozadí teorie připravit studenty na přechod ze středoškolského režimu do režimu vysokoškolského - samostatnost a zodpovědnost v myšlení, konání, výstupech i hodnocení. Podněcovat je k přemýšlení, co vlastně chtějí, jak toho chtějí dosáhnout, co k tomu potřebují apod.

Forma studia

Seminárně v celodenním bloku. Studenti se formou domácí práce se zadanými prameny připraví na aktivní práci v semináři. Záměrem je studenty rozpřemýšlet, odnaučit je dychtit po věcných datech, ale na věci si přicházet sami. V průběhu semináře nastává vyhodnocování, zda všichni rozumí nastavenému kontextu a zda je pro ně seminář přínosný.

Předpoklady a další požadavky

Jedná se o 1. semestr bakalářského studia, tudíž není zde předpoklad splnění jiného předmětu.

Obsah kurzu

Pochopení teoretického základu:

Sebereflexe vlastního jednání a myšlení:

Komunikace:

Doporučená nebo povinná literatura

Berne, Eric: Jak si lidé hrají, Praha: Dialog, 1992

Bono, Edward de: Šest klobouků aneb Jak myslet, 1. vyd. Praha: Argo, 1997

Bourdieu, Pierre: Teorie jednání, Praha: Karolinum, 1998

Fromm, Erich: Umění být, Praha: Naše vojsko, 1994

Pacovský P.: Člověk a čas, Time Management IV. generace, Praha: Grada Publishing, 2007

Parma, Petr: Systemické koučování, Praha: ISK, 2004

Popper, Karl: Logika vědeckého zkoumání, Praha: Oikoymenh, 1997

Schlippe, Arist von, Schweitzer J.: Systemická terapie a poradenství, Brno: Cesta, 2006

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
18.10.2019 09:00–15:30 Jarmila Ester FIŠEROVÁ Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1
15.11.2019 10:00–16:30 Jarmila Ester FIŠEROVÁ Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1
13.12.2019 09:00–15:30 Jarmila Ester FIŠEROVÁ Učebna R310 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů