Základy polygrafie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206POY1 ZK 1 2T česky letní

Garant předmětu

Jaroslav SLANEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav SLANEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování semináře jsou studenti schopní díky znalostem z oblasti polygrafie kompetentně zadávat výrobu tiskových materiálů a dohlížet na proces jeho vzniku od návrhu po výsledný produkt. Dokáže také zhodnotit výrobní možnosti a rozhodnout o nejvhodnějším a nejefektivnějším technologickém postupu výroby tiskovin.

Forma studia

Předmět v první fázi probíhá formou teoretických přednášek. V druhé části je teorie doplněna ukázkami z praxe, exkurzemi do tiskových provozů, semináři s profesionály apod.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

  1. Rukopis:

některá úskalí psaní rukopisu pro zpracování v DTP; vyznačení rukopisu pro sazbu; korektury a korekturní značky cca 3 hodiny.

  1. Typografie:

písmo - typometrický měrný systém, vývoj latinkových písem a jejich kategorizace, konstrukce písma, řezy písma, písmová rodina atd., možnosti použití v sazbě;

grafická úprava tiskovin - papír a jeho formáty, ostatní materiály v tisku; konstrukce tiskovin, sazební obrazec, maketa ; možnosti grafické úpravy odstavce, kompozice tiskové plochy; obrazový doprovod publikace; předlohy pro reprodukci; barevné režimy, tiskové rastry; možnosti zpracování v DTP; etické a právní dopady použití obrázku.

  1. DTP:

hardwarové a softwarové vybavení - charakteristika; návaznosti pracovních postupů (autor - grafik - operátor - tiskárna); předtisková příprava, postscript, komprimace a přenos souborů.

  1. Polygrafické zpracování:

historie tisku od Gutenberga; současné tiskové techniky - flexotisk, hlubotisk, ofset; sítotisk, digitální tisk, ostatní reprodukční techniky; dokončovací výroba, vazby, povrchová úprava tiskovin.

  1. Praktické ukázky:

návštěva DTP provozu, tiskárny, veletrhu propagačních nástrojů apod.

Doporučená nebo povinná literatura

Beran a kol.: Typografický manuál, Praha 2003

Blažej, B.: Grafická úprava tiskovin, Praha 1990

Panák, J. a kol.: Polygrafické minimum, Bratislava 2000

Pistorius, V.: Jak se dělá kniha, Litomyšl 2003

www.cesky-graficky-design.cz/honorare.htm

www.printing.cz

www.typo.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou připuštění ke zkoušce je 70% účast na seminářích.

Student je zkoušen z teoretických znalostí z oblasti polygrafie a jejich aplikace v oblasti tištěné propagace.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů