Základy polygrafie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206POY1 ZK 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování semináře jsou studenti schopní díky znalostem z oblasti polygrafie kompetentně zadávat výrobu tiskových materiálů a dohlížet na proces jeho vzniku od návrhu po výsledný produkt. Dokáže také zhodnotit výrobní možnosti a rozhodnout o nejvhodnějším a nejefektivnějším technologickém postupu výroby tiskovin.

Forma studia

Předmět v první fázi probíhá formou teoretických přednášek. V druhé části je teorie doplněna ukázkami z praxe, exkurzemi do tiskových provozů, semináři s profesionály apod.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

I. Rukopis:

II. Typografie:

III. DTP:

IV. Polygrafické zpracování:

V. Praktické ukázky:

Doporučená nebo povinná literatura

Beran a kol.: Typografický manuál, Praha 2003

Blažej, B.: Grafická úprava tiskovin, Praha 1990

Panák, J. a kol.: Polygrafické minimum, Bratislava 2000

Pistorius, V.: Jak se dělá kniha, Litomyšl 2003

http://www.cesky-graficky-design.cz/honorare.htm

http://www.printing.cz

http://www.typo.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů