Producentský seminář 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206PSM3 zápočet 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

David MÍREK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Štěpán KUBIŠTA, David MÍREK, Petr PROKOP

Obsah

Výuka probíhá metodou získávání znalostí a zkušeností skrze osobní setkání s konkrétními osobnostmi, které mohou posluchačům posloužit jako vzory a inspirovat je v jejich vlastní budoucí práci. Předpokladem je aktivní participace studenta.

Každý semestrální blok seminářů je věnován jednomu tématu. K tomuto tématu jsou zvány celkem 4 producentské osobnosti, které jsou hosty tohoto semináře. Součástí jsou kromě výkladu hosta také ukázky jeho práce, archivní materiály, video a audio záznamy, fotografie apod. Důraz je kladen na široké spektrum umělecké práce a prezentaci různorodých přístupů, jak lze tvořit v uměleckém provozu. Semináře jsou doplněné prezentacemi studentů na předem zadaná témata k danému tématickému bloku.

Cíle studia:

  1. Seznámit studenty s nejvýraznějšími současnými českými producentskými osobnostmi a osobnostmi kulturního managementu, které dokázaly výrazně ovlivnit vývoj a chápání managementu kulturních projektů v českém měřítku.
  2. Představit vybrané současné zahraniční osobnosti kulturního managementu.
  3. Rozšířit povědomí o nezastupitelné úloze osobností producentů pro vznik a existenci uměleckých projektů.

Výsledky učení

  1. Student získá potřebné znalosti z oblasti aktuálních tendencí v českém a světovém divadle, performing arts a kultuře obecně;
  2. student získá dovednost analyzovat prostředí živého umění v Česku i v zahraničí a aplikovat znalosti do své producentské praxe;
  3. student je v rámci tohoto předmětu připravován na výkon práce producenta (příp. ředitele umělecké organizace nebo festivalu), tj. osoby zodpovědné za koncepční přípravu obsahové náplně a programové skladby akce, spoluzodpovědné za sestavení uměleckého týmu, obsazení a umělecký výsledek projektu.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Cihlář, O., Jordan H.: Orbis cirkus, NAMU, Praha 2014

Cikánek, M., Žáková, E., Lehečková, E., Jaurová, Z., Bednář, P.: Kreativní průmysly - příležitost pro novou ekonomiku II, Institut umění - Divadelní ústav, Praha, 2013

Dvořák, J., Kreativní management pro divadla, aneb, O divadle jinak: Kapitoly k tématu realizace divadla. Praha: Pražská scéna, 2004

Chládková, B. Divadelní systémy v Evropě. Praha: Divadelní ústav, 2001

Ljubková M. a kol.: Šťastná generace. Režiséři z alterny., Pražská scéna, 2014

Nekolný B.: Studiové divadlo a jeho české cesty. Praha: Scéna, 1991

Smolíková M. ed., Management umění. Praha: ProCulture, 2008

Šesták J.: Divadlo - kultura - podmínky (Osobní zkušenost), Edice disk, KANT, 2012

Václavová, D., Žižka, T.: Site Specific, Pražská scéna, Praha 2008

a další dle zaměření konkrétní osobnosti - hosta

Hodnoticí metody a kritéria

Je vyžadována povinná účast na 75 % seminářů, aktivní účast v diskusích a jedna zhruba 20minutová prezentace před ostatními studenty na předem zadané téma. Studium je v zimním semestru zakončeno zápočtem.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost R310
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
MÍREK D.
12:00–13:30
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 12:00–13:30 David MÍREK Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů