Smluvní praktikum 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206SMR1 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vojtěch CHLOUPEK, Viktor KOŠUT

Obsah

Osnova předmětu:

 1. Uzavírání smluv I. (hlavička smlouvy, identifikace stran, sktuktura smlouvy, proces uzavírání smlouvy).
 2. Uzavírání smluv II. (oferta, akceptace, smlouva o smlouvě budoucí, innominátní smlouvy, plná moc, smlouvy příkazního a komisionářského typu).
 3. Závazky I. (přehled základních principů a zásad občanského práva, teoretické vymezení, aplikace v praxi, příklady).
 4. Závazky II. (změny smluv, ukončování smluv, zajištění závazků, smluvní pokuta, ručení, náhrady škody).
 5. Pracovní právo I. (principy a zásady pracovního práva, toeretické vymezení a aplikace v praxi, znaky závislé práce, švarcsystém, příklady).
 6. Pracovní právo II. (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, shrnutí).
 7. Dílo I. (definice díla, základní znaky smlouvy, návaznost na autorské právo - vytvoření díla na objednávku, příklady z praxe, rozbor vzorové sml.).
 8. Dílo II. (rozbor a diskuse nad konkrétním případem vzorového textu smlouvy o dílo).
 9. Licence I. (vymezení a zakotvení smlouvy, struktura, rozsah licence, druhy licence, příklady).
 10. Licence II. (rozbor a dikuse nad konkrétním případem vzorového textu licenční smlouvy).
 11. Nájem I. (vymezení a zakotvení smlouvy, stuktura, podstatné znaky nájmu, druhy nájmu, využití v praxi, příklady).
 12. Nájem II. (rozbor a dikuse nad konkrétním případem vzorového textu nájemní smlouvy).

Výsledky učení

Cíle předmětu:

 1. Student bude mít všeobecný přehled o nejčastěji používaných typových nebo vzorových smlouvách v oblasti managementu umění a kultury z hlediska současné právní úpravy.
 2. Student bude mít praktické poznatky tvorby a analýzy obsahu jednotlivých smluvních typů.
 3. Student bude schopen funkčně využít běžně používané smlouvy a jiné právní instrumenty za účelem zvýšení právní jistoty ve vztazích mezi umělci, producenty a dalšími osobami v oblasti managementu umění a kultury.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Splnění předmětu je podmíněno docházkou, prezentací a zkouškou formou písemného testu (test sestávající z 15–30 otázek, kombinace zaškrtávání správných možností s vyplňováním prázdných polí).

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost R310
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
KOŠUT V.
CHLOUPEK V.

16:45–18:15
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 16:45–18:15 Viktor KOŠUT
Vojtěch CHLOUPEK
Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů