Seminář historie a teorie divadla 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206SOD1 ZK 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Eva KYSELOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva KYSELOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Seznámit posluchače s dějinami světového i českého divadla do konce 19. století.
  2. Seznámit posluchače se základními teatrologickými pojmy v souvislostech jejich historického vývoje.
  3. Seznámit posluchače s hlavními událostmi, významnými osobnostmi světového a českého divadla a dramatu do konce 19. století.

Forma studia

Přehledové přednášky, diskusní semináře.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Obsah kurzu

Předmět se věnuje historii a teorii divadla, které jsou nezbytnými součástmi všeobecného kulturního přehledu a uměleckého vzdělání zvlášť.

Tématické okruhy probírané v semestru:

  1. Historie světového divadla a dramatu do konce 19. století.
  2. Historie českého divadla a dramatu do konce 19. století.
  3. Základní teoretické pojmosloví.

Doporučená nebo povinná literatura

Brockett, Oscar G. Dějiny divadla. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny a Divadelní ústav,1999. ISBN 978-80-7106-576-0.

Fischer-Lichte, Erika. Dejiny drámy. Bratislava: Divadelný ústav, 2003. ISBN 80-88987-47-4.

Carlson, Marvin. Dejiny divadelných teórií. Bratislava: Divadelný ústav, 2006. ISBN 80-88987-23-7.

Císař, Jan. Přehled dějin českého divadla. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2006. ISBN 80-7331-072-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Předpoklad úspěšného zakončení předmětu:

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R310
Učebna R310 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
KYSELOVÁ E.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:45–12:15 Eva KYSELOVÁ Učebna R310 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů