Seminář historie a teorie divadla 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206SOD2 ZK 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva KYSELOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíle předmětu:

  1. Prohloubit vědomosti získané z přednášek v rámci předmětů Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1, I. 2, II. 1, II. 2.
  2. Seznámit posluchače se základními teatrologickými pojmy v souvislostech historického vývoje divadla a dramatu a prohloubit jejich schopnost termíny aplikovat v praxi a odborném diskurzu.
  3. Předmět je také přípravou na státní zkoušky z dějin divadla.

Forma studia

Semináře, přednášky.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Osnova (témata přednášek a seminářů):

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura - publikace:

Povinná literatura - divadelní hry:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem úspěšného zakončení předmětu je účast na přednáškách/seminářích a složení ústní zkoušky.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů