Ekologie a udržitelný rozvoj v divadle

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206URD1 Z 2 anglicky, česky letní

Garant předmětu

Michaela RÝGROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michaela RÝGROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je:

 1. seznámit studenty se základním pojmoslovím a přístupy v oblasti ekologie a udržitelného rozvoje;
 2. představit studentům možnosti aplikace ekologických přístupů a udržitelného rozvoje v oblasti umění s důrazem na divadelní sektor;
 3. a v neposlední řadě studentům ukázat praktické příklady aplikace ekologie a udržitelného přístupu v oblasti performing arts.

Studenti budou po absolvování předmětu schopni učinit základní kroky ekologičtějšího plánování a provozu v rámci performing arts.

Forma studia

Seminář (přednáška, diskuze), seminární práce a její prezentace.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět studentům představí zdánlivě nový pohled na divadelní tvorbu a produkci. Produkce a její jednotlivé složky, je zde nahlížena optikou ekologie a udržitelného rozvoje. Předmět se zaměřuje především na produkčně - výrobní a provozní část divadelního procesu (plánování, výroba, provoz, waste management, ale např. i marketing, PR či audience development). Jedním z hlavních sledovaných aspektů aplikace ekologického/udržitelného chování v divadle je zde ekonomická výhodnost.

Osnova předmětu:

 1. vysvětlení pojmů a stručný náhled do historie,
 2. propojení ekologie a udržitelného rozvoje s uměním,
 3. ekologie a udržitelný rozvoj v divadle,
 4. umění a ekologie - obsahová část,
 5. umění/divadlo a ekologie - provozní část,
 6. Zelený divadelní plán, Londýnská divadelní síť v „zeleném“ pojetí,
 7. případové studie ze zahraničí,
 8. případové studie z ČR,
 9. produkce, výroba a provoz optikou udržitelného rozvoje a ekologie,
 10. produkce, výroba a provoz optikou udržitelného rozvoje a ekologie,
 11. praktikum - příprava vlastního projektu (či aplikace na vybraný projekt) optikou udržitelného rozvoje a ekologie,
 12. shrnutí / zápočet.

Doporučená nebo povinná literatura

Braungart, Michael; McDonough, William: Cradle to Cradle. Re-making the Way We Make Things. Londýn: Vintage Books, 2009. ISBN 978-0-099-53547-8

Day, Christopher: Duch a místo. Brno: ERA, 2004. ISBN: 80-86517-95-0

Gehl, Jan: Města pro lidi. Brno: Nadace Partnerství, 2012. ISBN: 978-80-260-2080-6

Kellogg, Scott; Pettigrew, Stacy: Toolbox for Sustainable City Living. Brooklyn: south end Press, 2008. ISBN: 978-0-89608-780-4

Lotter, Donald W.: EarthScore. Your Personal Environmental Audit & Guide. Lafayette: Jack Howell, 1993. ISBN: 0-9629069-6-4

Michel, Karen: Green Guide for Artists. Beverly: Quarry, 2009. ISBN-13: 978-1-59253-518-7

Thorpe, Ann: The Designer's Atlas of Sustainability. Washington DC: Island Press, 2007. ISBN-10: 1-59726-100-9

Weintraub, Linda; Schuckmann, Skip: Cycle-Logical art. Recycling Matters for Eco-Art. Rhinebeck: Artnow Publications, 2007. ISBN: 0-9777421-5-6

Weintraub, Linda; Schuckmann, Skip: ECOcentric Topics. pioneering Themes for Eco-Art. Rhinebeck: Artnow Publications, 2006. ISBN: 0-9777421-4-8

Weintraub, Linda; Schuckmann, Skip: EnvironMentalities. Twenty-Two Approaches to Eco-Art. Rhinebeck: Artnow Publications, 2007. ISBN: 0-9777421-7-2

Williams, Daniel E.: Sustainable Design. Ecology, Architecture, and Planning. Hoboken: john Wiley & Sons, 2007. ISBN: 978-0-471-70953-4

Hodnoticí metody a kritéria

Nejsou.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů