Základy managementu a marketingu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206ZMG1 ZK 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Petr SLÁDEČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr SLÁDEČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem interaktivní přednášky je důkladně seznámit studenty prvního ročníku bakalářského studia produkce s nejdůležitějšími pojmy a odbornými termíny managementu a marketingu.

Tak a ne jinak by tomu mělo na začátku studia být: odborné pojmosloví je pro studenta vstupem do každého specializovaného oboru lidské činnosti, ať už jde o zedníka, právníka, lékaře... (zkusme přijmout názor, že za určitou odbornou profesi lze dnes považovat i management).

Teprve po osvojení si odborné terminologie student získává základní znalosti, jež mu umožňují další, bezpečnější pohyb v oboru. Teprve po získání základních znalostí se může student odpovědně pouštět do analýzy problémů, do hodnocení situací, do užívání znalostí v dovednostech, do aplikace v praxi.

Forma studia

Interaktivní přednáška, diskuse, projekce.

Předpoklady a další požadavky

Všeobecné znalosti na úrovni absolventa střední školy, zkušenost s organizováním a z týmové a projektové práce vítána.

Obsah kurzu

Na začátku semestru studenti obdrží seznam 170 odborných pojmů (ke stažení na sladecek.webnode.cz), jejichž osvojení a pochopení bude v závěru semestru zhodnoceno zkouškovým písemným testem.

Všechny odborné termíny studentům vyložím a vysvětlím ve výuce. Odborné termíny(170 povinných pojmů) budou vyloženy v 17 výukových blocích.

Při výkladu i zkoušení budu dávat zvláštní důraz na oblast marketingu.

Rámcový popis jednotlivých bloků (terminologie):

 1. Obecný management.
 2. Time management.
 3. Management osobního rozvoje.
 4. Komunikační management.
 5. Práce ve skupině a v týmu.
 6. Konflikt.
 7. Moc, vliv, autorita.
 8. Organizační struktura a kultura.
 9. Personalistika a Řízení lidských zdrojů.
 10. Marketing.
 11. Strategické řízení.
 12. Finanční řízení.
 13. Řízení výroby.
 14. Řízení kvality.
 15. Projektové řízení.
 16. Organizační učení a řízení znalostí.
 17. Hospodářská etika.

Doporučená nebo povinná literatura

Required:

one's own www. research

Hodnoticí metody a kritéria

Na začátku semestru studenti obdrží seznam 170 odborných pojmů (ke stažení na sladecek.webnode.cz), jejichž osvojení a pochopení bude v závěru semestru zhodnoceno zkouškovým znalostním písemným testem. Test obsahuje 20 otázek, odpovědi a), b), c), d), jedna je správně, 15 správných odpovědí ze 20 je minimem pro zisk zkoušky. Orientační výsledek: 20 a 19 bodů A, 18 a 17 bodů B, 16 bodů C, 15 bodů D.

Všechny odborné termíny studentům pečlivě vyložím a vysvětlím ve výuce. Od studentů očekávám aktivní účast v hodinách a samostatnost při přípravě na závěrečný zkouškový test.

Součástí atestace je také písemná semestrální práce v rozsahu tří normostran (cca 5400 znaků včetně mezer + - 10%). Nejméně 2/3 textu musejí být věnovány popisu, nikoli tedy hodnotícím úvahám atp.

Studenti si vyberou jedno ze dvou témat:

 1. Můj systém učení a práce s informacemi.
 2. Můj systém nakládání se studijním (pracovním) a volným časem.

Webová stránka předmětu

http://sladecek.webnode.cz

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost R311
Učebna R311 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
SLÁDEČEK P.
12:15–13:45
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:15–13:45 Petr SLÁDEČEK Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů