Základy managementu a marketingu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206ZMG1 ZK 1 česky zimní

Garant předmětu

Michal LÁZŇOVSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr SLÁDEČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem interaktivní přednášky je důkladně seznámit studenty s nejdůležitějšími pojmy a odbornými termíny managementu a marketingu. Odborné pojmosloví je pro studenta vstupem do každého specializovaného oboru lidské činnosti. Teprve po zvládnutí odborné terminologie student získává základní znalosti, jež mu umožňují další bezpečný pohyb v oboru.

 1. Student bude po zvládnutí odborné terminologie schopen analyzovat problém.
 2. Student zvládne po získání základních znalostí managementu a marketingu vyhodnotit danou situaci v praxi.
 3. Student bude schopen znalosti promítnout do dovedností a aplikovat je v praxi.

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Obsah kurzu

Na začátku semestru studenti obdrží seznam 170 odborných pojmů (ke stažení na sladecek.webnode.cz), jejichž osvojení a pochopení bude v závěru semestru zhodnoceno zkouškovým písemným testem.

Všechny odborné termíny studentům vyložím a vysvětlím ve výuce. Odborné termíny(170 povinných pojmů) budou vyloženy v 17 výukových blocích.

Při výkladu i zkoušení budu dávat zvláštní důraz na oblast marketingu.

Rámcový popis jednotlivých bloků (terminologie):

 1. Obecný management.
 2. Time management.
 3. Management osobního rozvoje.
 4. Komunikační management.
 5. Práce ve skupině a v týmu.
 6. Konflikt.
 7. Moc, vliv, autorita.
 8. Organizační struktura a kultura.
 9. Personalistika a Řízení lidských zdrojů.
 10. Marketing.
 11. Strategické řízení.
 12. Finanční řízení.
 13. Řízení výroby.
 14. Řízení kvality.
 15. Projektové řízení.
 16. Organizační učení a řízení znalostí.
 17. Hospodářská etika.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Studijní výsledky jsou ověřovány prostřednictvím znalostního testu.

Webová stránka předmětu

http://sladecek.webnode.cz

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost R311
Učebna R311 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
SLÁDEČEK P.
16:15–17:45
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 16:15–17:45 Petr SLÁDEČEK Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů