Divadelní dramatizace literárních děl 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DDI1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel JANOUŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti by po absolvování předmětu měli vnímat rozdíl mezi tradiční a současnou definicí dramatu, jakož i rozmanité podoby, již od dvacátého století může dramatický text nabýt. Měli by se seznámit s aktuálními narativními teoriemi a na jejich základě být schopni porovnávat prozaický pretext s jeho transformací v text divadelní a s inscenací, jež na jeho základě vznikla. Ve výsledku by tak také být schopni pojmenovat podíl a vklad jednotlivých tvůrčích subjektu do výsledného uměleckého díla.

Forma studia

Prezenční, kontaktní.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cílem semináře je seznámit studenty s problematikou vztahu literatury a divadla, respektive s problematikou dnes tak oblíbených dramatizací jiných, nedivadelních textů. První semestr bude věnován problematice historické, tedy tomu, jak byl v průběhu dvacátého století narušován dosavadní divadelní monopol dramatu a na jeviště pronikaly úpravy prozaických děl. Semestr druhý by se pak měl z této perspektivy reflektovat aktuální divadelní inscenace. Po dohodě bude vždy vybráno několik divadelních adaptací prozaických nebo básnických předloh, které pak budou studenty-studentkami individuálně analyzovány z hlediska transformace z jednoho uměleckého druhu do druhého. Součástí semináře bude nejen povinnost prezentovat pracovní verzi své písemné práce, ale i četba textů, které prezentují kolegové a kolegyně.

Doporučená nebo povinná literatura

Základní literatura:

ARISTOTELÉS: Poetika. Gryf, Praha 1993.

CARRIÉRE, Jean-Claude: Vyprávět příběh. NFA, Praha 1995.

DENEMARKOVÁ, Radka: Problematika divadelních a filmových přepisů literárních předloh. Dizertační práce. Katedra komparatistiky FF UK, Praha 1997.

JANOUŠEK, Pavel. Studie o dramatu. - kapitoly Drama jako literární fakt a Interní subjekt v dramatu Jinočany: H & H, 1993.

JANOUŠEK, Pavel: Rozměry dramatu: autorský subjekt a vývojové proměny poetiky českého meziválečného dramatu. Panorama, Praha 1989.

KYLOUŠEK, Petr (Ed.): Znak, struktura, vyprávění, Brno 2002.

LEHMANN, Hans-Thies: Postdramatické divadlo. Bratislava 2007.

MERENUS, Aleš: Nárys teorie dramatizací. Dizertační práce. Ústav české literatury a knihovnictví, FF MU, Brno 2012.

VELTRUSKÝ, Jiří: Drama jako básnické dílo. In: Čtení o jazyce a poezii, Praha 1942.

VELTRUSKÝ, Jiří: Dramatický text jako součást divadla. Praha 1941-1976, in: Příspěvky k teorii divadla, Praha 1994.

ZICH, Otakar: Estetika dramatického umění. Odeon, Praha 1986.

Hodnoticí metody a kritéria

80% docházka, aktivní účast na hodině, referát, písemná práce a/nebo zkouška.

Poznámka

Pokud se do předmětu zapíší méně než 3 studenti, může být zrušen.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost S410
Učebna S410 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
JANOUŠEK P.
16:00–17:30
(paralelka 2)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 16:00–17:30 Pavel JANOUŠEK Učebna S410 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů