Divadlo ve filmu, film v divadle 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DFM1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel JANOUŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti by po absolvování předmětu měli být schopni vnímat rozdíl mezi filmovou a divadelní poetikou a výrazovými prostředky obou uměleckých oborů. Měli by se seznámit s aktuálními narativními teoriemi a na jejich základě být schopni porovnávat výchozí film (scénář) s jeho transformací v text divadelní a s inscenací, jež na jeho základě vznikla. Ve výsledku by tak také být schopni pojmenovat podíl a vklad jednotlivých tvůrčích subjektu do výsledného uměleckého díla.

Forma studia

Seminář kombinovaný s přednáškou, řízená diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Znalost českého dramatu a divadla v rozsahu bakalářského studijního programu, základní obeznámenost s významnými osobnostmi české a světové kinematografie.

Obsah kurzu

Cílem semináře je seznámit studenty s problematikou vztahu divadla a filmu, a to v jeho dvou podobách. První semestr bude věnován tradičnější podobě tohoto vztahu, tedy filmům vzniklým na základě dramatu. Druhý semestr se pak bude zabývat dnes velmi progresivní formou divadelní adaptace filmové předlohy. Po dohodě bude vybráno vždy vybráno několik českých dramat a promítnuty jejich filmové adaptace, případně posluchači budou vyzváni, aby navštívili divadelní představení vzniklá na základě filmu. V druhé části semináře proběhne diskuse nad způsoby, jakým se adaptátoři, scénáristé a režiséři zhostili převodu uměleckého díla z jednoho druhu do druhého. Řešena bude problematika odlišnosti literatury, divadla a filmu, různých strategií adaptace a také vlivu kinematografie na čtenáře a divadelníky.

Doporučená nebo povinná literatura

BUBENÍČEK, Petr: Mezi slovem a obrazem: teorie a praxe filmové adaptace literárního díla. Ústav české literatury a knihovnictví, FF MU, Brno 2007.

EDGERTON, Garry: Film and the arts in symbiosis. London 2007.

GROSSMAN, Jan: O kombinaci divadla a filmu. Praha 1968.

KNOPF, Robert: Theatre and film. A comparative anthology. Yale University Press 2004.

Kol.: Pohledy: sborník přednášek o divadle a filmu. Univerzita Palackého, Olomouc 2000.

LEHMANN, Hans-Thies: Postdramatické divadlo. Bratislava 2007.

McFARLANE, Brian: Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation. Clarendon Press, Oxford 1996.

MIHÁLIKOVÁ, Gizela: Estetické paralely a osobitosti vztahu literatury, divadla, filmu a televízie. Slovenský filmový ústav, Bratislava 1987.

MRAVCOVÁ, Marie: Literatura ve filmu. Melantrich, Praha 1990.

PROCHÁZKA, Miroslav: Znaky dramatu a divadla. Panorama, Praha 1988.

ŠTEFANIDES, Jiří: Svědectví nebo legenda? Divadlo ve filmu a televizi. FF UP, Olomouc 2002.

FISCHER-LICHTE, Erika: Znakový jazyk divadla: k problému generování divadelního významu. Divadelní revuí, roč. 10, č. 2, s. 18-30.

HUTCHEON, Linda: Co se děje při adaptaci? Iluminace, roč. 22, č.1, s. 23-59.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast, přednesení referátu na zvolené téma, odevzdání písemné verze referátu.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost
()
JANOUŠEK P.
15:30–17:00
(paralelka 1)
Výuka probíhá online přes MS TEAMS.
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:30–17:00 Pavel JANOUŠEK
Výuka probíhá online přes MS TEAMS. paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů