Festivalový zpravodaj 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207FEZ1 Z 3 2T česky letní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela JOBERTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost fungovat v rámci redakce festivalového časopisu, schopnost disciplinované týmové práce.

Forma studia

Samostatná týmová práce celého ročníku ve spolupráci s týmem Zlomvazu.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Příprava čtyř čísel festivalového zpravodaje v rámci festivalu Zlomvaz.

Doporučená nebo povinná literatura

Vzhledem k povaze předmětu není vypisována.

Hodnoticí metody a kritéria

Kvalitní předběžná příprava redační práce (vytvoření redakčního týmu, zajištění grafiky a tisku atd.), odborné i organizační zajištění včasného vydání všech čísel zpravodaje, včetně případné elektronické verze.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů