Jan Roubal - teoretik postmoderního divadla 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207JRT1 Z 1 2T česky letní

Garant předmětu

Martina MUSILOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martina MUSILOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po skončení kurzu bude student schopen definovat základní teoretická východiska Jana Roubala vztahující se k reflexi tvorby českých alternativních divadel 2. pol. 20. století a k německé teatrologii po roce 1970.

Forma studia

Analýza vybraných teoretických studií a diskuse o nich.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Ve dvou tematických okruzích, na základě četby vybraných studií a následné diskuse v hodinách budou studenti seznámeni s teoretickými studiemi Jana Roubala, jenž ve svých textech reflektoval a) divadelní tvorbu studiových, alternativních divadel; b) teoretické koncepce německé a polské teatrologie.

Tematické okruhy:

Reflexe českého alternativního divadla 2. pol. 20. století.

Německá teatrologie po roce 1970 a její česká recepce.

Doporučená nebo povinná literatura

ROUBAL, Jan. Divadlo jako neodhozený žebřík. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2015

ROUBAL, Jan. Hledání souřadnic & kontextů divadla. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2018

ROUBAL, Jan. Souřadnice a kontexty divadla – antologie současné německé divadelní teorie. Praha: Divadelní ústav, 2005

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Od účastníků semináře se předpokládá aktivní účast, příprava dílčích referátů na daná témata a závěrečné seminární práce na vybraný tematický okruh v rozsahu 9000–15000 znaků.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost S412
Učebna S412 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
MUSILOVÁ M.
15:00–16:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:00–16:30 Martina MUSILOVÁ Učebna S412 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů