KritikLab

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207KRL Z 4 120 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, -20 až 0 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan JIŘÍK, Daniela JOBERTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen napsat kritický text v požadovaném rozsahu a formě.

Student je schopen shrnout a zhodnotit celkovou koncepci divadelní sezóny.

Student se dokáže účastnit odborné diskuse o inscenaci s tvůrci a diváky, případně ji částečně moderovat.

Student dokáže popsat způsob fungování konkrétní redakce, případně se do něj zapojit na základě konkrétního zadání.

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Je nutné počítat s výjezdy mimo Prahu dle rozpisu premiér.

Student se dále účastní jednorázových workshopů (granty, financování kultury, technologie).

Obsah kurzu

Kurz je realizován formou praxe spočívající v ročním sledování premiér jednoho konkrétního divadla a jejich průběžné písemné kritické reflexi.Spolupráce je uzavřena s Činoherním studiem v Ústí nad Labem, Horáckým divadlem v Jihlavě a Východočeským divadlem v Pardubicích. Tento poměrně nesourodý trojlístek má umožnit vystoupit z pragocentristické perspektivy a upřít pozornost na divadelní domy s jasnou poetikou, hrající v kontextu „svých“ měst a pro „své“ diváky specifickou roli. Praxi dozoruje a pedagogicky vede zkušený divadelní kritik, odborně ji zašťiťuje redakce Divadelních novin.

Cíl studia:

Doporučená nebo povinná literatura

Není zadána, případně je doporučena podle konkrétního programu daného divadla.

Hodnoticí metody a kritéria

Odevzdání všech dohodnutých textů (v počtu cca 6 za AR, nicméně dle dohody s tutorem a konkrétním divadlem). 60%

Účast na diskusích v divadlech s tvůrci a publikem (25%)

Účast na workshopech (granty, financování kultury, nové technologie) (10%)

Praxe v divadelní redakci dle dohody (5%)

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů