Master class – Kulturní publicistika

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207MKL0 zkouška 2 18 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 37 až 47 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jan JIŘÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan JIŘÍK

Obsah

Tematický blok je zaměřen na osvojení a rozvíjení kompetencí v oblasti kulturní publicistiky, především v auditivních publicistických formách a žánrech. Kurz nabízí studentům seznámení a osvojení různých druhů kulturní publicistiky, jež momentálně stojí mimo povinný záběr akreditovaných předmětů, které se ale v posledních letech stávají díky rozvoji publikačních platforem velmi progresivně se rozvíjejícím způsobem reflexe (nejen) kultury. Kurz probíhá formou master / open class významných českých publicistů a publicistek pod vedením Hany Řičicové.

Kurz bude probíhat jako šest dvouhodinových (120 min.) setkání s odborníky na jinou, především auditivní publicistiku. Během jednotlivých setkání vedených jako master class si studenti budou moci osvojit nové dovednosti kulturní publicistiky. Na jednotlivé master class jsou osloveni přední čeští publicisté a publicistky, kteří se zaměří vždy na jeden publicistický žánr či formu. Cílem kurzu a jednotlivých master class je pokrýt co největší množství publicistických přístupů a postupů. Během kurzu se na jednotlivých master class vystřídají následující odborníci z praxe s následujícími tématy: Lenka Kabrhelová – rozhovor s osobností (profilový, na určité téma apod.); Veronika Štefanová – reportáž; Jonáš Zbořil – publicistická montáž (mapování (pop)kulturního fenoménu, společensky významné kulturní události apod.) a Jan Bělíček – storytellingová výprava ((non)narativní zvuková esej na určité téma, autor*ka pracuje pouze s vlastním hlasem a vědomostmi, které načerpal*a).

Krom rozšíření kompetencí a získání nových dovedností kurz přinese studentům také možnost seznámit se s praxí v jiných než čistě odborových a odborných médiích.

Výsledky učení

Student se seznámí a osvojí si nové žánry kulturní publicistiky.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Případně doplněna dle průběhu jednotlivých setkání v rámci kurzu.

Hodnoticí metody a kritéria

Minimálně 80% účast na kurzu, aktivní účast na kurzu, závěrečné kolokvium.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost TR2-0121
Učebna KTK 12

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
JIŘÍK J.
14:00–16:00
(paralelka 1)
1. hodina proběhne 21.10.
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
14:00–16:00 Jan JIŘÍK Učebna KTK 12
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
1. hodina proběhne 21.10. paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů