Nové žánry a formy v divadle, tanci a performanci 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207NZD1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jitka PAVLIŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jitka PAVLIŠOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student/-ka prohloubí své odborné znalosti v oblasti nejsoučasnějších tendencí v divadle, tanci a performanci;

bude schopen/-na je terminologicky správně uchopit, podrobit důkladné (diskurzivní) analýze a vzájemné komparaci.

Forma studia

Výuka probíhá částečně formou přednášky a částečně formou semináře, na němž se především předpokládá aktivní účast studentů/ek a jejich zapojení do diskuze.

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se především zájem o umělecké projevy v současném divadle, tanci a performanci a důkladná znalost vývoje divadelního umění zejména v období uměleckých avantgard a neo-avantgard (1. a 2. divadelní reforma), stejně jako dobrá orientace v současném politickém a společenském dění.

Obsah kurzu

Jsme hybridní společnost, žijící v transkulturálním, postsocialistickém neokapitalistickém liberálním diskurzu, poststrukturalistické paradigma z nás a ze všeho učinilo konstrukt a postdramatické divadlo vzalo divákovi i tu poslední iluzi…Ano, současný svět je velmi rozmanitý, pojmově často roztříštěný a těžko uchopitelný. Nejinak je tomu i ve sféře divadelního umění. V posledních dekádách se rozvinuly, ukotvily a etablovaly nové směry, formy a žánry, z nichž některé jsou českému uměleckému prostředí více, některé dosud méně známé, resp. přístupné. Semestrální kurz se zaměří na některé z nejstěžejnějších fenoménů, které protínají současné divadelní, taneční a performativní dění, jejich genezi, specifikaci a možnosti analýzy. Vlastní výklad bude doprovázen bohatou videodokumentací (případně vlastní diváckou recepcí), pro charakterizaci těchto nejaktuálnějších uměleckých forem naprosto nezbytnou.

Zkoumané fenomény (přesný harmonogram bude stanoven v úvodních hodinách i na základě počtu přihlášených studentů):

 1. Mapa současného divadla, tance a performance: úvodní kontextualizace současného stavu uměleckého dění.
 2. Re-enactment v současném tanci a performanci.
 3. Lecture Performance, Artistic Talk, Talk&Walk.
 4. Interkulturální a transkulturální divadlo, tanec a performance.
 5. Ekologický obrat v současném tanci a performanci.
 6. Pohybové instalace: choreografické dialogy s geniem loci muzeí.
 7. Fenomén taneční sólo dnes: formy, témata, umělecký tandem tanečníka a light-designéra.
 8. Formy současného populárního divadla.
 9. Divadelní virtualita a kyborgové.
 10. Konceptuální tanec a performance.
 11. Urban Spaces.
 12. Relevantní teoretické koncepty.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura k dílčím tématům bude doplněna v průběhu samotných setkávání, rešerše relevantní literatury bude částečně součástí příprav na vypracování samostatného (ústního či písemného) úkolu.

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost K224
Pracovna pedagogů

(Karlova 26, Praha 1)
PAVLIŠOVÁ J.
15:00–16:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:00–16:30 Jitka PAVLIŠOVÁ Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů