Podoby divadelní recepce

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207PDR zkouška 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kateřina SOUČKOVÁ

Obsah

Seminář rozšiřuje povědomí o současných podobách recepčních teorií a fenomenologicky zaměřeného uvažování o divadle. Soustředí se na divadelně-teoretickou oblast anglo-amerického a šířeji západního prostoru a jednotlivé myšlenkové koncepty vztahuje k reflexi českých divadelně-teoretických konceptů. Podstatnou součástí kurzu je rozvíjení schopnosti studenta vztáhnout jednotlivé teoretické poznatky a principy uvažování na reflexi konkrétních divadelních představení a využít je i k analytickému uchopení vlastní divadelní zkušenosti. Hlavní pozornost zde bude věnována zkoumání problematiky divadelní reprezentace ve vztahu k fenomenologii obrazu, gestalt teorii a tělesné a kognitivní participaci diváka, s důrazem na kritické uchopení konceptu tzv. vtělené mysli.

Tématické okruhy kurzu:

Výsledky učení

Student

Předpoklady a další požadavky

  1. Schopnost analýzy a reflexe.
  2. Schopnost četby anglickojazyčných odborných textů.

Literatura

Bachelard, Gaston. Poetika prostoru. Praha: Malvern, 2009.

Edinborough, Campbell. Theatrical Realities. Bristol, Chicago: Intellect, 2016.

Foucault, Michel. Slova a věci. Brno: Computer Press, 2007.

Iser, Wolfgang. Proces čtení ve fenomenenologickém pohledu. In Aluze: časopis pro literaturu, filosofii a jiné, 2002, č. 2.

McConachie, Bruce. Theatre and Mind. New York: Palgrave Macmillan, 2008.

Merleau-Ponty, Maurice. Fenomenologie vnímání. Praha: Oikoymenh, 2013.

Sontagová, Susan. Proti interpretaci. In Kritický sborník, 2014, č. 3.

States, Bert O. Pes na jevišti. In Divadelní revue, 2013, č.3.

Vostrý, Jaroslav. Scénické působení a zrcadlové neurony. In Disk, 2009, č. 28.

Hodnoticí metody a kritéria

80% procentní účast v hodinách a aktivní zapojování se do diskusí podmíněné čtením průběžně zadávaných textů (70 % klasifikace)

průběžné písemné reflexe (cca 1–2 normostrany) probíraných textů (10 % klasifikace).

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost K224
Učebna a pracovna pedagogů

(Karlova 26, Praha 1)
SOUČKOVÁ K.
16:00–17:30
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 16:00–17:30 Kateřina SOUČKOVÁ Učebna a pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů