Performing History

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207PEH0 Z 1 24SS česky letní

Garant předmětu

Jitka PAVLIŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jitka PAVLIŠOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student/-ka prohloubí své odborné znalosti s ohledem na problematiku vztahu současnosti a historických paradigmat v oblasti Performing Arts, bude schopen/-na je terminologicky správně uchopit, podrobit důkladné (diskurzivní) analýze a vzájemné komparaci.

Forma studia

Výuka probíhá blokově v několika půldenních blocích (přesný harmonogram bude upřesněn na začátku roku 2021), částečně probíhající jako přednáška a částečně jako seminář, na němž se především předpokládá aktivní účast a zapojení do diskuze stran studentů/-ek.

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se především zájem o umělecké projevy v současném divadle, tanci a performanci a důkladná znalost vývoje divadelního umění zejména v období uměleckých avantgard a neo-avantgard (1. a 2. divadelní reforma), stejně jako dobrá orientace v současném politickém a společenském dění.

Obsah kurzu

Vycházeje z „Performing History“ Freddie Rokema, zaměří se také tento teoreticko-analytický seminář na vztah divadla a minulosti, na možnosti uchopení a ztvárnění velkých dějinných událostí na jevišti (Velká francouzská revoluce, Dobytí Zimního paláce, Napoleonské války, Politické procesy v padesátých letech minulého století apod.), stejně jako na otázky, jakou roli při těchto „re-konstrukcích“ a „re-enactmentech“ zaujímá publikum a paradigmatické proměny (současné) společnosti. Nedílnou součástí kurzu budou vzájemné souvislosti s politickými a dokumentárními formami divadla.

Zkoumané fenomény (přesný harmonogram bude obeznámen v úvodních hodinách a na základě počtu přihlášených studentů):

 1. Úvodní vhled do problematiky: co znamená „inscenovat dějiny“, příklady z minulosti.
 2. Teoretický koncept I: Freddie Rokem - Performing History.
 3. Teoretický koncept II: Inke Arns - History Will Repeats Itself.
 4. Inscenování dějin na divadle, ve filmu a literatuře: komparativní mezioborové zkoumání.
 5. Odraz dějin v dramatických textech a varianty jejich zpracování.
 6. Možnosti inscenování dějin (Ariane Mnouchkine, Peter Brook, Robert Wilson, Matthias Hartmann ad.).
 7. Inscenování novodobých dějinných událostí (zinscenované politické procesy, soudní procesy s nacisty po druhé světové válce ad.).
 8. Performing History a politické divadlo.
 9. Performing History a dokumentární divadlo.
 10. Fenomén re-enactment v současném tanci a performance.
 11. Otázky a východiska dalšího zkoumání.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura k dílčím tématům bude doplněna v průběhu samotných setkávání, rešerše relevantní literatury bude částečně součástí příprav na vypracování samostatného (ústního či písemného) úkolu.

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na kurzu (75 %), důkladná příprava na jednotlivá bloková setkání (zhlédnutí videozáznamu, osobní účast na představení, četba teoretické studie atp.), aktivní participace a zapojování se do diskuze, ústní prezentace na hodině NEBO odevzdání písemné studie na konci semestru (analýza, esej, teoretické pojednání) v rozsahu 8 normostran.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Jitka PAVLIŠOVÁ
Probíhá blokově: ÚT 23. 2. 10:00-13:00 (úvodní hodina, seznámení s průběhem kurzu, požadavky, témata ke zpracování); PÁ 12. 3. 10:00-13:00 (teoretické koncepty, společná analýza); ČT 18. 3. 10:00-13:00 (jednotlivé studentské prezentace); PÁ 19. 3. 10:00-13:00 (jednotlivé studentské prezentace + závěrečná rozprava). Kurz probíhá online v MS TEAMS. paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů