Polistopadová dramatika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207PLD1 ZK 4 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel JANOUŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent kurzu dokáže definovat klíčové rysy současné české dramatiky, tedy významné autory, frekventovaná témata a myšlenkové a tvarové výboje i stereotypy, které utvářejí specifičnost její poetiky.

Forma studia

Seminář kombinovaný s výkladem, samostatná rešerše, řízená diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Znalost vývoje českého jazyka, dramatu a divadla na úrovni bakalářského studijního programu.

Obsah kurzu

Seminář věnován jednak českému dramatu posledních desetiletí, a to s přihlédnutí k charakteru dramatu jako literárního druhu, ale i ke specifičnosti současného divadla. Studentky a studenti by měly/i spolu s vyučujícím prozkoumat a analyzovat původní hranou českou dramatiku tak, jak se prezentovala v tvorbě jednotlivých autorů či divadel. Důraz však bude kladen na analýzu a interpretaci skupin divadelních her. Předmětem společného hledání otázek a odpovědí přitom ale bude tvarová, ale také tematická rovina, pojímaná nejen jako důležitá součást struktury a významové výstavby literárního díla, ale současně také jako sociologický jev, jenž vypovídá o kulturním modelu, jehož prismatem určitá společnost nahlíží a vyjadřuje sebe sama.

Základní tematické okruhy kurzu:

  1. Drama jako literární druh a divadelní text.
  2. Divadelní hra v době postdramatické.
  3. Proměna vztahu divadla a literatury.
  4. Původní dramatika a dramatizace.
  5. Základní tematické okruhy soudobé dramatiky.
  6. Interpretace jednotlivých dramatických děl.

Doporučená nebo povinná literatura

kol.: V souřadnicích volnosti, Praha 2008

kol.: V souřadnicích mnohosti, Praha 2014

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast, plnění dílčích úkolů, přednes kvalitního referátu na stanovené téma, odevzdání jeho písemné verze.

Poznámka

Pokud se do předmětu zapíší méně než 3 studenti, může být zrušen.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost S410
Učebna S410 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
JANOUŠEK P.
14:00–15:30
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:00–15:30 Pavel JANOUŠEK Učebna S410 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů